Städning industri

Experter inom städning och rengöring av industrier och processer

ISO-certifierad städning och rengöring av industrilokaler och processer, grundat 1978

Städning och rengöring av industrilokaler och processer syftar till att säkra produktionen, trygga arbetsmiljön och förhindra negativa miljöeffekter. Sedan 1996 är PIMA kvalitetscertifierade enligt ISO9001 och miljöcertifierade enligt ISO14001 för städning och rengöring inom industrin.

Vill du komma i kontakt med oss? Klicka på knappen nedan!

Kontakta oss

Städning och rengöring av industrilokaler och processer är inte vanlig städning

Städning och rengöring av industrilokaler och processer skiljer sig markant från vanlig kontorsstädning. Utöver traditionell städkunskap krävs det kunskap om tuffare rengöringsmetoder och rengöringskemikalier, om risker och säkerhetsföreskrifter och medarbetarna måste därför ha specifik utbildning för att kunna utföra städning och rengöring i dessa miljöer. Vi levererar ett komplett utbud av tjänster inom städning och rengöring till era industrilokaler och processer för en säker produktion, trygg arbetsmiljö och hållbart samhälle och naturmiljö. 

ISO certifierad städning av industrilokaler

Vi levererar ISO certifierad städning, rengöring och sanering enligt ISO 9001 och ISO 14001. Detta gäller även våra andra tjänster så som förbrukningsmaterialservice, konsultation och utbildning.

Byggstädning av industrilokalen och rengöring inför produktionsstart

Vi finns ofta med redan vid  planeringsfasen före ny- eller ombyggnation av processer och lokaler. Vi rådgörs om inredning och design för att undvika att smuts ansamlas och sprids i lokalerna och att det ska vara lättstädat. Vi håller byggarbetsplatsen ren och säker under byggnation. Efter byggnation så byggstädar vi och är med och säkerställer renheten under installation av utrustning och därefter inför produktionsstart.

Regelmässig städning av industrilokaler

Vi tar hand om den regelmässiga städningen av lokalen med effektiva metoder och utbildad personal. Vi genomför kvalitetskontroller och följer upp att städningen håller avtalad kvalitet.   

Processrengöring

Många verksamheter har förhöjda behov av rengöring. Vi arbetar med förebyggande och avhjälpande rengöring i syfte att säkerställa produktion. Tillsammans med vår processtädning minimerar det miljöpåverkan och att säkrar underhållsmässighet och arbetsmiljökrav inom industrin.

Höghöjdsarbeten och mobil arbetsplattform

Våra höghöjdsarbetare är utbildade och har ”körkort” för arbeten på mobila arbetsplattformar. Förutom städning och rengöring kan vi utföra service och underhållsarbeten.

Fönsterputs och fasadrengöring

Minst en gång per år bör alla sidor putsas och karmar tvättas, och ytterligare minst en gång bör ensidig puts göras. Är fastigheten havsnära eller i högtrafikerat område så kan frekvensen behöva utökas ytterligare. Fasaden och fönstrena är oftast första intrycket för besökaren. Vi rekommenderar att fasaden rengörs samtidigt som fönsterputsningen utförs, det är kostnadseffektivt samtidigt som det höjer det totala intrycket. Där så är möjligt arbetar vi med vårt mobila system för kemikaliefri rengöring, det innebär att vi tvättar fasaden och fönster med ultra rent vatten vilket tar bort behovet av kemikalier och dyra liftar.

Högtryckstvättning och spolning

Våra mobila hetvattentvättar används både inomhus och utomhus för rengöring av fastigheter, maskiner och inventarier. Dessutom är klotter ett gissel för många fastighetsägare och verksamheter. Det tråkiga är att det har en tendens att föröka sig ju längre det sitter kvar. Därför rekommenderar vi vårt Garantiavtal för klotter, som innebär att vi garanterar åtgärd inom ett dygn.

Städning och övriga stödtjänster till kontoret och medarbetarna

Det är vanligt att idag kombinera vår industristädning och rengöring med våra övriga tjänster till arbetsplatser och verksamheten, så som kontorsstädning och stödtjänster till arbetsplatsen, kaffe & dryck samt frukt & fika. Det skapar en trivsam och produktiv arbetsmiljö.

40-års erfarenhet av städning och rengöring av industrilokaler

Våra tjänster är baserade på mer än 40-års verksamhet i framkant i branschen . Det genomsyrar kompetensen och glädjen hos våra medarbetare men syns framförallt i de rena, trivsamma och säkra arbetsplatser som våra kunder jobbar i.

Kompletterande tjänster till kontoret och medarbetarna

Oavsett hur din arbetsplats ser ut är den en del av företagets ansikte utåt. För att du ska vara fri att göra ditt jobb behöver allt runt omkring flyta på som det ska. Papperskorgarna ska tömmas, fikarummet städas och det ska finnas ett gott kaffe, kalla drycker och frukt eller chokladbit lagom till mötet. Allt detta är viktigt – vare sig du ska ta emot kunder, hålla en workshop eller ha en spontan avstämning med kollegorna. Läs här om våra Facility Services som tillsammans med säkerställd renhet bildar en helhetslösning för arbetsplatsen och verksamheten. 

Tjänster inom industrilokaler

Byggstädning

Vi finns ofta med redan vid  planeringsfasen före byggnation av industrilokalen. Under bygget så håller vi byggarbetsplatsen ren och säker, efter byggnation så byggstädar och klassar vi upp industrilokalen samt övriga utrymmen, så att lokalen är redo för installation av utrustningen.

Regelmässig städning

Vi tar hand om den regelmässiga städningen av lokalen med effektiva metoder och utbildad personal. Vi genomför kvalitetskontroller och följer upp att städningen håller avtalad kvalitet.   

Processtädning

Många verksamheter har förhöjda behov av rengöring. Vi arbetar med förebyggande och avhjälpande rengöring i syfte att säkerställa produktion. Tillsammans med vår processtädning minimerar det miljöpåverkan och att säkrar underhållsmässighet och arbetsmiljökrav inom industrin.

Fönsterputs och fasadrengöring

Minst en gång per år bör alla sidor putsas och karmar tvättas, och ytterligare minst en gång bör ensidig puts göras. Är fastigheten havsnära eller i högtrafikerat område så kan frekvensen behöva utökas ytterligare. Fasaden och fönstrena är oftast första intrycket för besökaren.

Högtryckstvättning och spolning

Våra mobila hetvattentvättar används både inomhus och utomhus för rengöring av fastigheter, maskiner och inventarier. Dessutom är klotter ett gissel för många fastighetsägare och verksamheter. Vi rekommenderar vårt Garantiavtal för klotter, som innebär att vi garanterar åtgärd inom ett dygn.

Städning och övriga stödtjänster till kontoret och medarbetarna

Det är vanligt att idag kombinera vår industristädning och rengöring med våra övriga tjänster till arbetsplatser och verksamheten, så som kontorsstädning och stödtjänster till arbetsplatsen, kaffe & dryck samt frukt & fika. Det skapar en trivsam och produktiv arbetsmiljö.

arbete i kontorsmiljö

Hur kan vi stå till tjänst?

Behöver du en konsultation eller har du frågor om våra olika tjänster?
Fyll i formuläret så återkommer vi till dig inom kort.

Are you looking for a job at Serviceföretaget PIMA. Don’t use this form. Click here to apply.

Så går det till

01

Boka möte

Fyll i era kontaktuppgifter och en kort beskrivning av ert behov i kontaktformuläret nedan.

Vår säljkonsult återkommer till er inom kort. När det gäller konsultation och utbildning så brukar vi kunna besvara frågor direkt per telefon och mejl och komma fram till en passande lösning.

För övriga tjänster bokar säljkonsulten en tid för ett besök hos er.

02

Möte och genomgång

Om vi kommer överens om ett besök går vi noggrant igenom ert behov och rådande förutsättningar. Det är brukligt att redan under detta möte genomföra en första besiktning av verksamheten.

Tillgång till SOPar och rutinbeskrivningar är en förutsättning för att kunna ta fram ett förslag till lösning.

Tillsammans med vårt team av experter arbetar sedan konsulten fram ett förslag till lösning.

Under nästa möte presenteras förslaget och tillsammans med er fastställs samarbetet. När ni är nöjda så bestämmer vi tillsammans vilket datum arbetet skall börja.

03

Vad händer sen?

Det är nu vi jobbar på med det som vi älskar att göra – alla våra processer för att kunna leverera en bra tjänst som ni kan vara trygg med. Mycket av arbetet märker ni inte av eftersom vi frigjort er från tiden det tar att behöva tänka på det.

I korthet:

  • Vi tillsätter en dedikerad Service Manager som tar hand om er.
  • Service Manager bekräftar startdatum för leveransen till er.
  • Service Manager säkerställer därefter att uppstarten går smidigt enligt våra utförliga processer för uppstart och leverans.
  • Efter uppstarten blir Service Manager ansvarig kontaktperson för den fortlöpande leveransen. Service Manager och säljkonsulten ansvarar sedan tillsammans för vidareutveckling av vårt samarbete.

Senaste från kunskapsbanken

fönsterputsning

Blogg

Miljövänlig fönster- och fasadtvätt!

Blogg

Hur kan systemet för fönster och fasadtvätt vara miljövänligt? Hur kan systemet för fönster och fasadtvätt vara miljövänligt och samtidigt […]

Se alla inlägg