Integritetspolicy

Din personliga integritet är viktig för oss.

Vi vill att du ska känna dig trygg i att vi hanterar dina personliga uppgifter på ett ansvarsfullt sätt. Denna integritetspolicy förklarar hur vi behandlar dina personuppgifter så som vilka uppgifter vi behandlar, för vilka ändamål och dina rättigheter.

Vilka uppgifter lagrar vi och varför?

Vi samlar in information från dig när du gör en förfrågan, en beställning eller skickar ett ärende till oss. Den insamlade informationen inkluderar bland annat ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer, ditt personnummer och din adress.

Det huvudsakliga ändamålet med den personuppgiftsbehandling som vi utför är att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster gentemot dig. Det innebär att vi, för att kunna hantera och utföra din bokning, din förfrågan eller ditt ärende, måste behandla dina personuppgifter.

Det finns flera olika skäl till att vi behöver samla in, hantera och spara dina uppgifter. Några av dem är rent juridiska, vi behöver spara dem för att kunna följa gällande lagstiftning. Vid andra tillfällen behöver vi spara dina personuppgifter för att fullgöra våra avtal, ge dig det vi har lovat eller för att kunna erbjuda dig så bra och anpassade tjänster som möjligt.

Vi sparar även information om vilka tjänster du köpt, frågat om och begärt pris på för att kunna upprätthålla en bra kundhantering, utveckla våra tjänster och för att kunna skicka relevanta erbjudanden till dig.

Vi lagrar dina personuppgifter på ett säkert sätt och endast de personer som behöver dem har tillgång till de olika uppgifterna.

Aktuell versionen av denna integritetspolicy finns alltid tillgänglig via hemsidan. Ej väsentliga ändringar av denna kommer inte att kommuniceras på annat sätt än via hemsidan.

Din rätt till dina personuppgifter

Du har rätt att en gång per år begära ett kostnadsfritt registerutdrag, vilket innebär att få information om vilka uppgifter som finns registrerade om dig. Begäran ska vara skriftlig och signerad och skickas till huvudkontoret, se adress under kontaktuppgifter.

Du kan även begära att dina personuppgifter kompletteras eller ändras om de skulle vara felaktiga eller ofullständiga.

Du har rätt att begära att dina uppgifter raderas. Denna begäran kommer alltid att först prövas mot gällande lagar och bestämmelser som påverkar och kan begränsa dessa rättigheter. Notera att om du väljer att inte lämna eller att återkalla ditt samtycke till oss är det inte säkert att vi kan tillhandahålla våra produkter eller tjänster till dig.

Du har alltid rätt att begära att dina personuppgifter inte används för marknadsföring. Avregistrera dig då i något av våra utskick eller kontakta oss.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför PimaGruppen. Personuppgifter kan komma att lämnas ut om det föreskrivs i lag eller förordning.

Kontaktuppgifter

Har du frågor gällande behandlingen av dina personuppgifter eller vill du skicka en begäran. Kontakta vårt huvudkontor.
Mejl: info@pima.se
Telefon: 0775-33 30 31
Adress: Lännockvägen 2, 152 42 Södertälje

Cookies

Vi vill, bland annat, kunna presentera skräddarsydda guider och fördjupad information, anpassade till varje person som använder sidan. För att vi skall kunna göra det spårar vi hur besökare klickar runt och vilka guider de laddar ner. Det gör att vi senare kan ge förslag på vidare läsning inom det specifika ämnet, eller relaterade områden. Spårning görs med hjälp av cookies. Cookies är små filer som skickas till din dator via webbläsaren när du besöker en webbplats. Vi lagrar cookies endast under så lång tid som det behövs för ändamålet.

Om du vid något tillfälle lämnar din mailadress till oss under ditt besök på webbplatsen knyts cookien till din e-mailadress. Det gör att vi, om du ger ditt medgivande till det, kan maila dig förslag på fördjupad läsning inom det området du är intresserad av, i form av exempelvis guider och blogginlägg.

För att få ladda ner våra guider måste du godkänna att vi lagrar dina uppgifter, i syfte att vi ska kunna ge dig förslag på vidare läsning inom området. Du kan när som helst avanmäla dig från utskicken genom en länk i mailet. Du kan även uppdatera dina inställningar för utskick genom länken i mailet. Om du avregistrerar dig från vidare utskick tas dina personuppgifter bort ur vårt system.