Vad innebär begreppet Facility Service?

Facility Service är avgörande för en effektiv arbetsmiljö. Vi förklarar skillnaden mellan Facility Management och Facility Service, listar tjänster, och diskuterar fördelarna samt vanliga frågor. Som ledande inom området erbjuder PIMA en mångsidig palett av Facility Service för en hållbar arbetsmiljö.

Begreppsförklaringar: FS – Facility Service, FM – Facility Management, Soft FS – Mjuka Facility Services, Hard FS – Hårda Facility Services

Vad är Facility Service?

Facility Service (FS) är hjärtat i fastighetsförvaltningen och fokuserar på att inte bara säkerställa, utan även förbättra företagets arbetsmiljö. Det sträcker sig från att hantera grundläggande infrastruktur som VVS (värme, ventilation och luftkonditionering), elektriska system och byggnadssäkerhet, till att ta hand om mjukare aspekter som städning, trädgårdsskötsel och avfallshantering. Målet är att skapa en arbetsplats som inte bara är säker och funktionell, utan även inbjudande och bekväm för alla som vistas där.

Genom att effektivisera dessa tjänster bidrar Facility Services till att minska driftstopp och förlänga livslängden på byggnadens utrustning och infrastruktur, vilket i sin tur leder till kostnadsbesparingar för verksamheten. Men FS gör mer än så. Det spelar en avgörande roll i att förbättra de anställdas välbefinnande och produktivitet. En trivsam arbetsmiljö främjar inte bara fysiskt utan även psykiskt välbefinnande. Att känna sig välkommen och bekväm på jobbet är inte bara trevligt – det är också en förutsättning för att ha en produktiv och engagerad arbetsstyrka.

 

Öka energieffektiviteten

Facility Services inkluderar också strategisk planering och genomförande av förbättringsåtgärder som syftar till att öka energieffektiviteten och minska företagets koldioxidavtryck. Detta kan innebära allt från att uppgradera till energieffektiva belysningssystem till att implementera gröna initiativ, som gröna tak eller solpaneler, vilket bidrar till ett mer hållbart och miljövänligt företagande.

Ett effektivt hanterat FS-program kräver en balans mellan teknisk expertis, strategisk planering och en förståelse för de anställdas behov. Det handlar inte bara om att underhålla en byggnad utan att skapa en arbetsplats som inspirerar och stödjer alla användare. Genom att investera i kvalitativa FS säkerställer verksamheter inte bara sina fysiska tillgångars långsiktiga värde utan även sina anställdas tillfredsställelse och engagemang.

 

Ett möte på kontoret

Skillnaden mellan Facility Management och Facility Service

Facility Management (FM) är en övergripande term som inkluderar planering, styrning och kontroll av en organisations fastigheter, inklusive människor, processer och teknologi. Facility Service (FS), å andra sidan, fokuserar mer specifikt på de operativa tjänsterna som krävs för dagligt underhåll och drift av fastigheten.

Hårda Facility Services (Hard FM)

Dessa tjänster fokuserar på den fysiska infrastrukturen och inkluderar underhåll av byggnader, VVS-system, elsystem och brandbekämpningssystem. De är avgörande för byggnadens långsiktiga hållbarhet och säkerhet​​.

Mjuka Facility Services (Soft FM)

Mjuka tjänster bidrar till att skapa en behaglig och produktiv arbetsmiljö. De inkluderar lokalvårdstjänster, avfallshantering, säkerhetstjänster, utrymmesplanering och skötsel av grönområden. Dessa tjänster spelar en viktig roll i att förbättra medarbetarnas välbefinnande och produktivitet​​. 

Fördelar med Facility Service

FS erbjuder betydande fördelar för företag, inklusive förbättrad effektivitet genom minskade driftstörningar, kostnadsbesparingar via förebyggande underhåll, förhöjd säkerhet och välbefinnande för personalen, samt ökat fastighetsvärde tack vare väl underhållna lokaler. Dessa tjänster bidrar till en smidigare, säkrare och mer kostnadseffektiv daglig verksamhet, samtidigt som de skapar en mer tilltalande arbetsplats för både nuvarande och potentiella anställda.

Kan facility services hjälpa mitt företag att bli mer hållbart?

Ja, FS- tjänster hjälper till med detta, våra tjänster på PIMA syftar alla till att öka energieffektiviteten, minska avfall och främja en hållbar arbetsprocess. Vi tror på långsiktig investering.

 

Våra lokalvårdare städar och gör rent

PIMA – vi erbjuder mer än bara hållbara lösningar inom Facility Service

PIMA står vid din sida som en dedikerad partner, erbjudandes hållbara FS-lösningar som inte bara prioriterar effektivitet och säkerhet, utan också odling av en inspirerande arbetsmiljö. 

Vårt djupgående engagemang för hållbarhet banar väg för din verksamhet att blomstra genom minskad miljöpåverkan och optimerad resursanvändning, vilket inte bara ger betydande kostnadsbesparingar utan även skapar en mer attraktiv arbetsplats. Genom att anlita PIMA frigörs värdefull tid så att ni kan fokusera helhjärtat på kärnverksamheten, samtidigt som vi säkerställer en trygg och säker arbetsmiljö där er personal inte bara trivs utan också känner sig värderad och motiverad att stanna kvar. Med vår expertis och vårt tydliga fokus på era affärsbehov och miljömässiga ansvar, arbetar vi för att stödja er tillväxt och forma en hållbar framtid där ert företag står stadigt rustat för framgång.

 

Vanlig Frågor 

Vad betyder Facility Service? 

FS avser de tjänster och aktiviteter som krävs för att underhålla och förvalta en byggnads fysiska arbetsmiljö och infrastruktur. Det omfattar allt från byggnadsunderhåll, säkerhetstjänster och städtjänster till energihantering och utrymmesplanering, med målet att skapa och upprätthålla optimala arbetsförhållanden.

Vad är ett exempel på en Facility Service tjänst? 

Ett exempel på en Facility Service-tjänst är lokalvårdstjänster. Detta innefattar allt från den dagliga rengöringen av arbetsytor och gemensamma utrymmen till mer omfattande lokalvård och sanering. En välfungerande lokalvårdstjänst säkerställer att kontorsutrymmen är rena, fräscha och inbjudande för personalen.

Tänk dig att du går in på kontoret en måndag morgon. Kaffemaskinen står redo att servera dig din första kopp kaffe, tack vare snabb service och regelbundet underhåll. Fräscha växter pryder receptionen och skapar en behaglig atmosfär. Mattorna är rena och golven är skinande, vilket ger en känsla av ordning och välbefinnande.

För personalen innebär detta en mer trivsam och produktiv arbetsmiljö. En ren och fräsch arbetsplats minskar risken för sjukdomar och allergier, vilket minskar antalet sjukdagar och ökar närvaron. Dessutom skapar en välunderhållen arbetsmiljö en känsla av stolthet och engagemang hos de anställda, vilket i sin tur ökar produktiviteten och motivationen.

På lång sikt leder en effektiv Facility Service till en stabil och välmående arbetsstyrka. Genom att investera i en ren och trivsam arbetsmiljö visar företaget omsorg om sina anställda, vilket kan bidra till att attrahera och behålla talangfulla medarbetare. Dessutom kan en minskad personalomsättning och ökad produktivitet bidra till bättre resultat och långsiktig tillväxt för företaget som helhet.

Hur väljer jag rätt FS-leverantör?

Att välja rätt leverantör kräver forskning och noggrann övervägning av leverantörens erfarenhet, tjänsteutbud och kundreferenser. En dialog med potentiella leverantörer om dina specifika behov kan också hjälpa dig att fatta ett informerat beslut. Vi på PIMA är stolta över att vara ISO – certifierade samt att vi även är ett auktoriserat serviceföretag . PIMA är ett tryggt och säkert val och vi anpassar gärna våra lösningar efter kund. 

psst! Undrar du mer över FM kolla in vårt inlägg om det här.

 

Facility Management, Facility Management Stockholm, Facility Management Göteborg, Facility Management Malmö.