Städning sjukhus & kliniker

Experter på städning och säkerställd renhet på sjukhus & kliniker

Städning och rengöring för minskad smittspridning och ökad trivsel på sjukhus & kliniker

Är ni verksamma inom hälso- och sjukvård? Då är ni väl medvetna om vårdrelaterade infektioner och dess problematik. PIMA har 40 års erfarenhet av säkerställande av renhet i verksamhetskritiska miljöer och arbetar systematiskt med att sänka risken för smittspridning.

Vill du komma i kontakt med oss? Klicka på knappen nedan!

Kontakta oss

Är städning på sjukhus, kliniker och mottagningar verksamhetskritiskt?

Ja, städning på sjukhus, kliniker och mottagningar är verksamhetskritiskt. De flesta arbetsplatser och verksamheter kan klara sig utan städning någon dag, men på ett sjukhus en klinik eller en mottagning så kan utebliven eller felaktigt utförd städning få stora konsekvenser. Det kan innebära allt från minskad trivsel och missnöjda kunder till spridning av patogena mikroorganismer med rent av livshotande konsekvenser. Eftersom många människor rör sig i lokalerna uppkommer, ansamlas och sprids partiklar och mikroorganismer ständigt med luft, utrustning och människor. Rengöring och städning är en därför en viktig del av det totala smittförebyggande arbetet. 

ISO certifierad städning på sjukhus, kliniker och mottagningar

Vi levererar ISO certifierad städning, rengöring och sanering enligt ISO 9001 och ISO 14001. Detta gäller även våra andra tjänster så som leverans av förbrukningsmaterial, stödtjänster till verksamheten eller kontoret men även konsultation och utbildning inom städning och rengöringsområdet.

Svensk standard för rengöring och städning för minskad smittspridning inom hälso- och sjukvård

Det är med glädje som vi mottagit SS 8760014:2017 den Svenska standarden för ”Rengöring och städning för minskad smittspridning inom hälso- och sjukvård”. Standarden underlättar arbetet med att uppnå en väl fungerande städorganisation. Den är ett stöd vid både i egen regi men även vid upphandling av entreprenad, i utförandet av städtjänsten och vid kontrollen av utförandet. Liknande standard har funnits många år i Danmark men även inom traditionell lokalvård i Sverige genom SS 627801 även kallad Insta 800.

Byggstädning av sjukhus, klinker och mottagningar

Vi finns ofta med redan vid  planeringsfasen av en nybyggnation. Vi rådgörs om inredning och design för att undvika att smuts ansamlas och sprids i lokalerna och att det ska vara lättstädat. Vi håller byggarbetsplatsen ren och säker under byggnation. Efter byggnation så byggstädar och uppklassar vi lokalen, så att verksamheten kan inviga sina nya lokaler. 

Regelmässig städning och rengöring

Vi tar hand om den regelmässiga städningen av lokalen. Våra metoder, utrustning, rutiner och personalutbildning följer SS 8760014:2017.  Vi är noga när vi planerar, utför och kontrollerar vår t arbete allt för att säkerställa att era lokaler håller rätt hygienklass. 

Slutstädning av vårdplatser

Slutstädning ska ske minst i samband med att vårdplatsen blir ledig.

Storstädning

Storstädningen är också viktig i det smittförebyggande arbetet. I sprickor och dåligt ytbehandlade golv ansamlas och växer mikroorganismer. De är mer svårstädade. Storstädningen omfattar ofta ytor som inte ingår i den regelmässiga städningen, fönster och golvvård men också extra moment för att återställa renheten på ytor där den regelmässiga städningen inte rår med att hålla renhetsklassen

Desinfektion

Är en process där vi med kemiska medel minskar antalet mikroorganismer till en lämplig nivå. Oftast handlar det om punktdesinfektion i samband med punktstädning av en begränsad yta.

Mätning och kontroll av städkvalitet och hygien

Vi tillämpar både visuell bedömning av städkvalitet och mätmetoder för kontroll av ytor med hög smittorisk. Vi förespråkar att arbetet sker enligt SS 8760014:2017.

Rådgivning och konsultation om rengöring och städning

Med gedigen erfarenhet och kunskap om säkerställd renhet hjälper vi till i arbetet med att utveckla en väl fungerande städorganisation för er verksamhet. Omfattningen av konsultationen kan variera för olika uppdrag. Allt från rådgivning till att implementera SS 8760014:2017 Rengöring och städning för minskad smittspridning inom hälso- och sjukvård. Det är ett omfattande arbete och vi bistår i arbetet med att definiera krav på städinsatser, städrum och utrustning och material. Att upprätta hygienklasser och nödvändiga rutiner städning, utrustning och material. Samt metoder för att bestämma eller mäta städkvalitet och kontaminering. Därefter upprätta lämplig utbildning och genomföra utbildning av medarbetarna. Utbildningen håller våra duktiga utbildare på PIMAs yrkesskola, som också erhållit priset Äpplet för sitt arbete med kompetensutveckling av branschen.

40-års erfarenhet av städning och rengöring och säkerställd renhet

Med mer än 40 år i branschen har vi hunnit samla på oss mycket kunskap och erfarenheter. Vår rengöring och städning av sjukhus, kliniker och mottagningar ingår i det vi kallar Säkerställd renhet. Där samlar vi kunskap och erfarenhet från alla branscher mer verksamhetskritisk städning. Klicka på Säkerställd renhet om du vill veta mer om hur vi arbetar med städning, konsultation och utbildning inom säkerställd renhet i er och andra branscher.

Kompletterande tjänster till arbetsplatsen och medarbetarna

Oavsett hur din arbetsplats ser ut är den en del av företagets ansikte utåt. För att du ska vara fri att göra ditt jobb behöver allt runt omkring flyta på som det ska. Papperskorgarna ska tömmas, fikarummet städas och det ska finnas ett gott kaffe, kalla drycker och frukt eller chokladbit lagom till mötet. Allt detta är viktigt – vare sig du ska ta emot kunder, hålla en workshop eller ha en spontan avstämning med kollegorna. Läs här om våra Facility Services som tillsammans med säkerställd renhet bildar en helhetslösning för arbetsplatsen och verksamheten. 

 

 

Tjänster inom sjukhus, kliniker och mottagningar

Byggstädning

Vi finns ofta med redan vid  planeringsfasen före byggnation av lokalen. Under bygget så håller vi byggarbetsplatsen ren och säker, efter byggnation så byggstädar och klassar vi upp industrilokalen samt övriga utrymmen, så att lokalen är redo för installation av utrustningen.

Regelmässig städning

Vi tar hand om den regelmässiga städningen av lokalen. Våra metoder, utrustning, rutiner och personalutbildning följer SS 8760014:2017.  Vi är noga när vi planerar, utför och kontrollerar vår t arbete allt för att säkerställa att era lokaler håller rätt hygienklass. 

Storstädning

Storstädningen är viktig i det smittförebyggande arbetet. Storstädningen omfattar ofta ytor som inte ingår i den regelmässiga städningen, fönster och golvvård men också extra moment för att återställa renheten på ytor där den regelmässiga städningen inte rår med att hålla renhetsklassen

Desinfektion på sjukhus, kliniker och mottagningar

Är en process där vi med kemiska medel minskar antalet mikroorganismer till en lämplig nivå. Oftast handlar det om punktdesinfektion i samband med punktstädning av en begränsad yta.

Rådgivning och konsultation samt mätning och kontroll

Omfattningen av konsultationen kan variera för olika uppdrag. Allt från rådgivning till att implementera SS 8760014:2017 Rengöring och städning för minskad smittspridning inom hälso- och sjukvård.

arbete i kontorsmiljö

Hur kan vi stå till tjänst?

Behöver du en konsultation eller har du frågor om våra olika tjänster?
Fyll i formuläret så återkommer vi till dig inom kort.

Are you looking for a job at Serviceföretaget PIMA. Don’t use this form. Click here to apply.

Så går det till

01

Boka möte

Fyll i era kontaktuppgifter och en kort beskrivning av ert behov i kontaktformuläret nedan.

Vår säljkonsult återkommer till er inom kort. När det gäller konsultation och utbildning så brukar vi kunna besvara frågor direkt per telefon och mejl och komma fram till en passande lösning.

För övriga tjänster bokar säljkonsulten en tid för ett besök hos er.

02

Möte och genomgång

Om vi kommer överens om ett besök går vi noggrant igenom ert behov och rådande förutsättningar. Det är brukligt att redan under detta möte genomföra en första besiktning av verksamheten.

Tillgång till SOPar och rutinbeskrivningar är en förutsättning för att kunna ta fram ett förslag till lösning.

Tillsammans med vårt team av experter arbetar sedan konsulten fram ett förslag till lösning.

Under nästa möte presenteras förslaget och tillsammans med er fastställs samarbetet. När ni är nöjda så bestämmer vi tillsammans vilket datum arbetet skall börja.

03

Vad händer sen?

Det är nu vi jobbar på med det som vi älskar att göra – alla våra processer för att kunna leverera en bra tjänst som ni kan vara trygg med. Mycket av arbetet märker ni inte av eftersom vi frigjort er från tiden det tar att behöva tänka på det.

I korthet:

  • Vi tillsätter en dedikerad Service Manager som tar hand om er.
  • Service Manager bekräftar startdatum för leveransen till er.
  • Service Manager säkerställer därefter att uppstarten går smidigt enligt våra utförliga processer för uppstart och leverans.
  • Efter uppstarten blir Service Manager ansvarig kontaktperson för den fortlöpande leveransen. Service Manager och säljkonsulten ansvarar sedan tillsammans för vidareutveckling av vårt samarbete.

Senaste från kunskapsbanken

säkerställd renhet lokalvårdare

Blogg

Vad innebär begreppet Säkerställd renhet?

Blogg

Vad innebär begreppet Säkerställd renhet? Vad innebär begreppet Säkerställd renhet? Som ordet antyder, syftar det till att säkerställa renhet. Mer konkret […]

Se alla inlägg