Samhällsansvar

Ta del av vårt engagemang för samhällsansvar hos PIMA: Våra initiativ och verksamhetsmetoder

En hand som lyfter upp jord

Miljöhänsyn

Inom ramen för vårt ledningssystem följer vi noggrant upp och utvärderar en rad centrala faktorer som påverkar vår verksamhet och samhället som helhet. Kvalitetsaspekten är fundamental och sträcker sig från produkter och tjänster till relationer med våra kunder och samarbetspartners. Vi är dedikerade till att säkerställa att våra produkter och tjänster håller högsta kvalitet och möter eller överträffar förväntningarna.

Miljöhänsyn är en grundläggande del av vårt företags DNA. Vi strävar efter att minimera vår miljöpåverkan genom effektiv resurshantering, minskad användning av icke-förnybara resurser och minimering av avfall och utsläpp. För att arbetet ska hålla högsta möjliga kvalitet är ledningssystemet även ISO-certifierat för miljö och kvalitet.

Pimas lokalvårdare städar och gör rent

Måttstockar för verksamhetens samhällsansvar

Våra måttstockar är att:

  • Våra kunder är nöjda
  • Våra medarbetare är motiverade och tar ansvar
  • Vi följer PIMAGRUPPENS etiska riktlinjer och socialt ansvar
  • Vi uppnår långsiktig lönsamhet
  • Vi jobbar med ständig förbättring av verksamheten med fokus på våra viktigaste miljöområden: drivsmedelsförbrukning, kemikalieanvädning och energiförbrukning
Samhällsansvar - en kvinna får en high five

Jämställdhet och mångfald

Jämställdhet och mångfald är inte bara ett mål utan en integrerad del av vår verksamhetskultur. Vi arbetar aktivt för att säkerställa lika möjligheter och rättvisa behandling för alla anställda oavsett kön, etnisk bakgrund eller annan mångfaldsfaktor.

Arbetsmiljön är avgörande för välbefinnandet och produktiviteten hos våra medarbetare. Vi investerar i säkra och hälsosamma arbetsmiljöer samt främjar en kultur av öppenhet och samarbete där varje individ känner sig värderad och respekterad.

Växter på en innegård

Långsiktig hållbarhet

Ekonomiskt ansvarstagande är en grundläggande princip för vår verksamhet. Vi strävar efter långsiktig hållbarhet genom sund ekonomisk förvaltning.

Slutligen är etiskt och socialt ansvarstagande en central del av vår affärsfilosofi. Vi är fast beslutna att agera på ett sätt som gynnar samhället och respekterar mänskliga rättigheter och sociala normer. Genom att integrera dessa värderingar i våra affärsbeslut och dagliga verksamhet strävar vi efter att vara en positiv kraft för förändring och hållbar utveckling i samhället.

Senaste från kunskapsbanken

Se alla inlägg