Desinfektion av ytor och luft

Kvalitetssäkrad service för en ren, trivsam och säker arbetsmiljö

Desinfektion av ytor och luft

Desinfektion är oftast en förutsättning i rena rum, inom sjukvård samt vid livsmedelsproduktion. Där är renhetsnivån bestämd och styrd av krav och standarder. Men vanliga kontorslokaler och verksamheter kan bland bli kontaminerade av mikroorganismer och föroreningar som försvårar eller hindrar verksamheten. Sedan 1978 har vi arbetat med att säkerställa renheten i några av Sveriges renaste miljöer. Nu tar vi teknikerna och kunskaperna till vanliga lokaler och verksamheter.

Vill du komma i kontakt med oss? Klicka på knappen nedan!

Kontakta oss

Desinfektion för en ren, trivsam och säker arbetsmiljö

Desinfektion tillämpas i vitt skilda miljöer och verksamheter dagligen. Oftast handlar det om rena rum inom läkemedelsindustrin, bioteknikindustrin, livsmedelsindustrin eller rum och avdelningar inom  sjukvård och omsorg. Men ibland måste vi även använda desinfektion i vanliga lokaler och verksamheter. Det kan vara exempelvis vid utbrott av influensa, vinterkräksjuka, covid-19 och andra virus och bakteriella sjukdomar som ställer till det för en verksamhet eller företag.

Vad innebär desinfektion och vad innebär steril

Desinfektion innebär att med kemiska eller fysikaliska metoder minska antalet mikroorganismer. Det kan vara i luft, i vatten, på ytor, eller på människor och djur. Steril innebär att det är helt fritt från levande mikroorganismer. En steril miljö i en vanlig kontorslokal där människor vistas är i princip omöjligt att upprätthålla. En steril miljö kräver specialbyggda rena rum eller zoner som brukar benämnas steril zon, yta eller miljö. Vi kan däremot dimma en produkt som i princip gör luften steril för en kort stund för att avdöda mikroorganismer i luften och på ytorna i ett rum. Produkten bryts ner till vatten och syre som restprodukt. Det är en av teknikerna som vi använder.

Vad kan man uppnå med desinfektion på vanliga företag och kontor

Det vi kan uppnå för vanliga kontorslokaler är att med olika metoder för städning, rengöring, sanering och desinfektion återställa en ”smittad” lokal och upprätthålla en ren, trivsam och säker arbetsmiljö.

Hur brukar ni jobba med desinfektion?

Det vanligaste är att vi jobbar med en bra och grundläggande städning och rengöring. På det sättet får vi bort det mesta av smutsen och mikroorganismerna. Därefter gör vi en ytdesinfektion. I svåra eller farliga tillfällen kan vi även desinfektera luften i en lokal. Det innebär att mikroorganismer i luften avdödas med en dimma. De flesta mikroorganismer på ytorna avdödas samtidigt.  För att upprätthålla en kontinuerlig nivå levererar vi en regelmässig städning och desinfektion av ytor enligt nedan. Vi kan också applicera en ytbehandling som bryter ner och avdödar mikroorganismer kontinuerligt. Men som sagt grunden är en bra regelmässig städning enligt nedan.

Regelmässig städning är grunden i hygienarbetet

En professionell och bra regelmässig städning är grunden för rena, trivsamma och säkra verksamheter och lokaler med god hygien. En förutsättning är att städningen utförs rätt och ändamålsenligt. Vi säkerställer detta genom att:

 • Alla våra medarbetare utbildas i vår prisvinnande yrkesskola
 • Vi har tydliga instruktioner och flödesscheman som säkerställer effektiv och rätt utförd städning
 • Vi använder alltid professionella, effektiva och ändamålsenliga städmaterial och maskiner
 • Allt material tvättas i professionella tvättmaskiner utvecklade specifikt för tvätt av städmaterial
 • Det finns alltid tillräckligt med rent material för varje städtillfälle
 • Vi tillämpar egenkontroll efter utförd städning
 • Våra arbetsledare genomför kvalitetskontroller
 • Vid behov kompletterar vi städningen med desinficering
 • Vid behov kompletterar vi även med förebyggande desinficerande ytbehandling
 • Väl utvecklade rutiner för avvikelsehantering och ständiga förbättringar

Städningen enligt ovan kompletteras sedan med andra moment som en punktinsats eller kontinuerligt. Här nedan ser du en sammanfattning av våra olika tjänster.

Våra tjänster för att säkerställa rena och säkra arbetsplatser kan indelas i följande grupper

 • Städning
 • Rengöring i alla typer av verksamheter och av alla former av ytor
 • Desinficering av ytor
 • Desinficering och sterilisering av biologiskt förorenad luft
 • Förebyggande desinficerande ytbehandling
 • Leverans av produkter och förbrukningsartiklar för hygien, rengöring och desinfektion
 • ATP-provtagning
 • Upprättande av rutiner för rengöring och desinfektion

Rengöring behövs när det är smutsigare

Ibland är det smutsigare och krångligare än vanligt och då behöver vi kanske använda lite tuffare metoder än traditionell städning. Vi har en stor uppsättning marknadsledande metoder att tillämpa. Effektivare  rengöringskemikalier. Olika typer av maskiner för att skura eller göra rent med värme, vattenmängd och höga tryck. Arbete på höga höjder och trånga utrymmen. Oavsett utmaning så har vi tillgång till marknadsledande metoder som löser problemet.

Dekontaminering, desinfektion och förebyggande smittssanering

Dekontaminering, desinfektion och förebyggande smittskyddsarbete tillämpar vi i verksamheter och företag inom vitt skilda områden. Regelmässig dekontaminering och desinfektion är en en del av vårt koncept för Säkerställd renhet och en förutsättning för många av våra kunder med renrum och kontrollerade miljöer så som inom forskning och utveckling samt produktion av läkemedel och livsmedel samt elektronik och finmekanik. Men rengöring och desinfektion är också en förutsättning inom sjukvård och omsorg. I bland måste även miljöer spärras av myndigheter. Det kan till exempel vara när smittsamma sjukdomar konstateras i tamdjursbestånd. Smittsanering används då som begrepp för att förklara aktiviteterna för att sanera i dessa miljöer.

Vad betyder dekontaminering

Dekontaminering är en svensk omskrivning av det engelska ordet Decontamination, som betyder att avlägsna eller neutralisera kontaminerande ämnen, mikroorganismer eller fysikaliska riskfaktorer. För oss så kan det till exempel vara ett utbrott av virus på ett kontor eller en vårdcentral som behöver dekontamineras. Eller att vi ska göra rent och förebygga så att inte bakterier eller allergener förstör livsmedel. Dekontaminering kan också innebära sanering av olja eller andra ämnen i naturen, men det arbetar inte vi med. Men vi arbetar mycket med att förebygga risker för kontamination och vid behov dekontaminera. Oönskade mikroorganismer och ämnen i vår miljö kan förstöra miljön, en produkts hållbarhet eller ännu värre skada djur och människor.

Desinfektion minskar risken för mikroorganismer ytterligare

I rena rum och inom sjukvård och omsorg är regelmässig desinfektion en förutsättning för verksamheten. Men vid sjukdomsutbrott kan olika former av desinfektion användas för att minska risken för smittämnen på kontoret eller i verksamheten.

Hur går vi tillväga om en verksamhet har fått en smitta?

När ett företag kontaktar oss så brukar vi först ställa frågor för att bedöma behovet samt fastställa nuläge och önskat läge. Vi gör också en riskbedömning för vårt arbetsmiljöarbete. Vid behov tar vi fram ett förslag på akut avhjälpande rengöring och desinficering för att ta bort den akuta risken för smitta. Därefter presenterar vi ett förslag för regelmässig städning och desinficering för att upprätthålla en ren, trivsam och säker arbetsmiljö.

arbete i kontorsmiljö

Hur kan vi stå till tjänst?

Behöver du en konsultation eller har du frågor om våra olika tjänster?
Fyll i formuläret så återkommer vi till dig inom kort.

Are you looking for a job at Serviceföretaget PIMA. Don’t use this form. Click here to apply.

Senaste från kunskapsbanken

Se alla inlägg