PIMAgruppen lanserar sin digitala utbildningsplattform

PIMA-gruppen är stolta över att kunna meddela att vår digitala utbildningsplattform äntligen lanseras för alla medarbetare inom koncernen. Under flera år har vi ägnat stor tankeverksamhet åt både planering och utformning av den ultimata utbildningsplattformen. Olivia Törqvist är en av personerna som ligger bakom idén och utformningen av plattformen och hon kommer att berätta om arbetet bakom.

Vad innebär vår digitala utbildningsplattform? 

Den digitala utbildningsplattform är en sida som alla våra medarbetare på PIMA och vårt dotterbolag Städpulsen får tillgång till genom en egen inloggning. Plattformen består av ett flertal olika utbildningar. Varje anställd genomför de som krävs för dess arbete. Utbildningsplattformen ger de bästa förutsättningarna för Sveriges bästa servicemedarbetare. 

– Bakgrunden till att vi väljer att bygga en digital utbildningsplattform är för att vi inte har möjlighet att samla ihop alla våra medarbetare när de behöver uppdatera sig i sin utbildning kring lokalvård. Ett naturligt steg har varit att skapa digitalt material som våra medarbetare kan göra när de är ute hos sin specifika kund eller är hemma i lugn och ro”, berättar Olivia, rekryterare för PIMAgruppen. 

 

vår digitala utbildningsplattform

Arbetet bakom vår digitala utbildningsplattform

Utvecklingen av utbildningsplattformen har krävt mycket planering. Till en början låg stort fokus på att fastställa vilka utbildningar som var nyttiga för våra medarbetare. Sedan har vi ägnat tid åt att utforma så tydliga och kvalitativa videos som möjligt. Till sist har ett quiz utformats till varje utbildning för att kunna validera medarbetarens kunskaper. Några av våra anställda har fått agera testpersoner under utvecklingsstadiet vilket har varit väldigt givande. 

– Under utvecklingen har utformarna fått gå in tillsammans och diskutera vilka metoder som är viktiga för medarbetarna att ta del av. Där har många faktorer spelat in såsom ergonomi och vilka metoder som är hållbara över tid. Nu i årsskiftet som var, har vi känt att vi är redo att visa det här för alla våra medarbetare, förklarar Olivia. 

Hur är det att gå PIMA:s digitala utbildning?

Att ta del av utbildningarna på vår plattform ska vara givande. Många av våra medarbetare har jobbat med lokalvård under en längre tid men inte genomfört utbildningar under den senaste tiden. Därför tycker vi inom PIMAgruppen att det är extra viktigt att påminna våra medarbetare hur vi bör jobba både teoretiskt och praktiskt. 

– Våra nya medarbetare får ett tryggt paket när de kommer ut till nya kunder gällande hur de ska bete sig och hur man behandlar både vårt material och även lokaler. De får en bra trygg start in i vårt företag och vi kan visa vilka vi är, säger Olivia. 

 

Vår digitala utbildningsplattform strävar efter individuell utveckling 

Något som vi inom PIMAgruppen värderar högt och uppskattar är medarbetarnas individuella utveckling när de genomför en utbildning. Vi vill främja våra medarbetare och se till att de fortsätter utvecklas. 

–Det långsiktiga målet med utbildningsplattformen är att vi alltid ska kunna visa för våra kunder att vi har en plattform som ger verktyg och kunskaper till våra medarbetare når de kommer ut till våra kunder. Vi vill även att våra medarbetare ska känna sig stolta när de har gått våra utbildningar. Detta hoppas vi att de blir genom att de får diplom eller certifikat beroende vilket nivå och utbildning de går, berättar Olivia. 

De kunskaper som våra medarbetare får efter utbildning via utbildningsplattformen är t.ex. en mer ingående kunskap kring olika golvtyper vid golvvård, hur man ska tänka kring ph-balansen i sitt städkem. De får en inblick hos en hemstädskund som anställd vid vårt dotterbolag Städpulsen. Vidare får de redskap vid prioritering av städning, vilka delar som är viktiga samt hur städning genomförs i olika miljöer såsom datacenter, livsmedelsindustrier eller sjukhus och kliniker

Vill du veta mer om vårt utbud av tjänster och hur vi anpassar arbetet efter din verksamhet? Kontakta oss genom att klicka på knappen!

KONTAKTA OSS