Visselblåsning

Visselblåsning: En viktig del av PIMAs etiska fokus

Visselblåsare - PIMA

Serviceföretaget PIMA eftersträvar alltid högsta standard vad gäller transparens, ansvarstagande och integritet inom vår verksamhet. För att säkerställa att vårt företag och vår verksamhet präglas av dessa värderingar erbjuder vår visselblåsarfunktion en möjlighet att konfidentiellt kommunicera misstankar om oegentligheter, samt beteenden som skulle kunna vara oetiska eller olagliga. På den här sidan kan du läsa mer om vår process för visselblåsning och hur du rapporterar in detta till oss. 

Specialservice med PIMA

Vem kan rapportera

För att skyddas av visselblåsarlagen ska den som rapporterar vara i ett arbetsrelaterat sammanhang. Det innebär att personen ska vara anställd eller tidigare anställd, inhyrd konsult, praktikant eller arbetssökande till företaget. Du som rapporterar är skyddad av denna lag mot all form av bestraffning med anledning av din rapportering. 

 

rapportering

Vad ska rapporteras

Du kan rapportera om missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att det kommer fram. Exempel på vad som kan rapporteras in är mutor, brott mot miljö- eller arbetsrättslagar eller förskingring. Rutinen ska inte användas för att rapportera om egna synpunkter om hur verksamheten styrs eller enskilda anställningsförhållanden.

rapportering

Hur kan man rapportera

Vi uppmuntrar våra medarbetare att i första hand rapportera till sin chef, eller chefen ovanför. Om detta inte är möjligt finns möjlighet att använda vår visselblåsarfunktion genom att skicka ett via nedanstående formulär (kommer inom kort). Via formuläret kommer du att vara anonym då vi inte kommer ha några kontaktuppgifter till dig. Vi ser dock gärna att du lämnar någon typ av kontaktuppgift i de fall vi önskar kontakta dig för ytterligare uppgifter, samt för att kunna återkoppla till dig. 

Det går också bra att skicka ett mejl till visselblasare@pima.se men då minskar din anonymitet då din mejladress kommer att synas för mottagaren. Du kan även skicka ett vanligt brev till Visselblåsarfunktionen, Serviceföretaget Pima AB, Lännockvägen 2, 152 42 Södertälje, eller ringa växeln 0775-33 30 31 och be att få tala med visselblåsarfunktionen. 

Hanteringen av alla lämnade uppgifter är konfidentiell under hela processen. 

Du kan även vända dig till en myndighets visselblåsarkanal. Sådana kanaler finns hos ett stort antal myndigheter, bland annat Arbetsmiljöverket, Finansinspektionen, Skatteverket, Integritetsmyndigheten och många fler som har ansvar för olika områden i samhället. 

arbete med visselblåsning

Vad händer med min rapportering

Din rapportering kommer att hanteras av en särskild grupp som kommer arbeta oberoende med dina uppgifter. Ingen annan i företaget kommer att kunna ta del av de uppgifter som du har lämnat. 

Om du har lämnat kontaktuppgifter kommer du att få en bekräftelse på att vi har tagit emot dina uppgifter inom sju dagar, samt få en återkoppling på de åtgärder som vidtagits med anledning av din anmälan inom tre månader. Väljer du att vara anonym kommer du inte att få någon bekräftelse eller återkoppling.