Städning renrum

Experter inom städning och rengöring av renrum och kontrollerade miljöer

Städning av renrum och kontrollerade miljöer sedan 1978.

PIMA har mycket lång erfarenhet av städning av renrum. Tillsammans med de främsta experterna i landet har vi utvecklat ett komplett tjänsteutbud för säkerställd renhet i renrum enligt ISO14001 och GMP, även vid aseptisk produktion.

Så här jobbar vi med renrum:

Vill du komma i kontakt med oss? Klicka på knappen nedan!

Kontakta oss

Vad innebär städning av renrum och kontrollerade miljöer?

Städning av renrum och kontrollerade miljöer innebär att vi följer seder och bruk för god kontaminationskontroll och Best Practice. Renrumsstädning tillämpas i vitt skilda industrier från exempelvis aseptisk produktionsmiljö till renrum för tillverkning av elektronik. Vi tillämpar samma seder och bruk men anpassar rutiner och tillvägagångssätt. Det är en förutsättning för att uppnå god hygien och rätt renhetsklass i renrummet och den kontrollerade miljön. Det minskar uppkomst, ansamling och spridning av partiklar, fysikaliska riskfaktorer, ESD och mikroorganismer. Renrumsstädning och städning med god kontaminationskontroll utförs idag i många olika industrier och verksamheter. Några exempel operationsrum, produktion och utveckling av läkemedel och bioteknik, djursjukvård, inom optisk industri, mikroelektronik, halvledarindustrin m.m.

Validerade rutiner för städning av renrum

Vi och våra lokalvårdare förstår vikten av styrda processer och validerade rutiner för städning av renrum. Tillsammans med de främsta experterna har vi utvecklat metoder för att säkerställa renheten i renrum och kontrollerade miljöer. PIMA är idag marknadsledande i Sverige på städning av renrum och kontrollerad miljöer.

Tydlig dokumentation för städning i renrum

Med tydliga avtal, processer och rutinbeskrivningar – kan du försäkra dig om att arbetet sker på era villkor och enligt överenskommelse.

Outsourcing av regelmässig städning av renrum

En outsourcing av städningen av renrummen är en kritisk del av verksamheten. Vi har utvecklat våra modeller under 40år och har många kunder det innebär stordriftsfördelar. Vi kan därmed erbjuda en ekonomisk och skalbar modell för städverksamheten. Ni slipper höga overheadkostnader för management, expertis, utbildning, HR, inköp och säkerställande av kvalitet och kontroller.
Läs mer om outsourcing av regelmässig städning här.

Outsourcing av städning och uppklassning i projekt

PIMA utför städning, rengöring och uppklassning i projekt och regelmässigt i hela Sverige men även i Norden. Våra lokalvårdare städar och klassar upp lokalerna inför mätningar och valideringar genom hela processen enligt ISO- 14664-1&2 samt IES RP-CC006.2
Läs mer om outsourcing av städning och uppklassning i samband med projekt här. 

Konsultation och utbildning inom renrumsstädning

Oavsett om ni bygger ett nytt renrum eller om ni behöver se över städningen av ett befintligt renrum så har vi lång erfarenhet och kompetens. Vi hjälper till att utforma eller uppdatera Standard Operating Procedure (SOP) och rutinbeskrivningar för att säkerställa rena rum. Arbetet kan innebära att vi går igenom förutsättningar, eventuella befintliga rutiner och protokoll, rengöringskemikalier, material och lokaler för att kontrollera förutsättnigar, flöden och att effektivisera och kvalitetssäkra arbetet. Vi kan även modernisera en befintlig SOP för att uppdatera enligt Best practice. Vi vet vilken städutrustning, metod och rengöringskemikalie som är effektiv och ergo­nomisk, kombinerat med möjligheten att sänka kostnader och eventuell förekomst av partiklar och mikroorganismer – utan att ge avkall på miljövänlighet.

En partner med helhetslösningar för säkerställd renhet i renrum

Med våra helhetslösningar – från kunskap till utförande, från byggstädning i projekt till komplett outsourcing av säkerställd renhet – är vi er partner för städning av renrum. Vi finns med från idéstadiet till anläggningen i drift.

ISO certifierad städning av renrum

Sedan 1996 är PIMA kvalitetscertifierade enligt ISO9001 och ISO14001 för städning av renrum och kontrollerade miljöer. Kvalitetscertifieringen enligt ISO9001 innebär att vi städar renrum och kontrollerade miljöer enligt era kvalitetskrav, oavsett om er verksamhet styrs av GXP (gäller alla underområden inom Good Manufactoring Practice), HACCP, ISO14644, Läkemedelsverket, Livsmedelsverket, Food and Drug Administration, (FDA), Jordbruksverket, Länsstyrelsen eller övriga lagar och kundkrav.

Kompletterande tjänster till kontoret och medarbetarna

Oavsett hur din arbetsplats ser ut är den en del av företagets ansikte utåt. För att du ska vara fri att göra ditt jobb behöver allt runt omkring flyta på som det ska. Papperskorgarna ska tömmas, fikarummet städas och det ska finnas ett gott kaffe, kalla drycker och frukt eller chokladbit lagom till mötet. Allt detta är viktigt – vare sig du ska ta emot kunder, hålla en workshop eller ha en spontan avstämning med kollegorna. Läs här om våra Facility Services som tillsammans med säkerställd renhet bildar en helhetslösning för arbetsplatsen och verksamheten. 

arbete i kontorsmiljö

Hur kan vi stå till tjänst?

Behöver du en konsultation eller har du frågor om våra olika tjänster?
Fyll i formuläret så återkommer vi till dig inom kort.

Are you looking for a job at Serviceföretaget PIMA. Don’t use this form. Click here to apply.

Tjänster inom Renrum

Byggstädning

Vi finns ofta med redan vid  planeringsfasen före byggnation av renrum. Under bygget så håller vi byggarbetsplatsen ren och säker. Efter byggnation så byggstädar och klassar vi upp renrummet och tillhörande ytor, så att lokalen är redo för installation av utrustningen. Vi finns därefter med i varje steg för att ta rummet och processen i drift. 

Regelmässig städning

Vi tar hand om den regelmässiga städningen av lokalen med validerade metoder, utrustning och rutiner.  All personal är utbildad enligt de krav som ställs för er verksamhet. Vi är noga när vi planerar, utför och kontrollerar vårt arbete – allt för att säkerställa att era lokaler håller rätt renhetsklass. 

Uppklassning och sterilstädning

När behov uppstår finns vår kunniga organisation till er tjänst för klassa upp lokalen eller sterilstäda. PIMA utför uppklassningar och sterilstädningar i projekt och regelmässigt i hela Sverige men även i Norden.

Konsultation och utbildning

Oavsett om ni bygger ett nytt renrum eller om ni behöver se över städningen av ett befintligt renrum så har vi lång erfarenhet och kompetens.

Städning av serviceutrymmen

Serviceutrymmen även kallat mediautrymmen glöms ofta bort men bör städas minst 1 gång per år. Ligger utrymmen nära klassade områden bör de städas mer frekvent.

Höghöjdstädning

Höghöjdsarbete kräver förutom rätt städkunskap, utbildad personal med ”körkort” för arbete med mobil plattform, riskanalys, rätt utrustning, säkra rutiner. Våra höghöjdsarbeten uppfyller alla krav för en att uppnå rätt renhetsklass och en trygg arbetsmiljö.

Så går det till

01

Boka möte

Fyll i era kontaktuppgifter och en kort beskrivning av ert behov i kontaktformuläret nedan.

Vår säljkonsult återkommer till er inom kort. När det gäller konsultation och utbildning så brukar vi kunna besvara frågor direkt per telefon och mejl och komma fram till en passande lösning.

För övriga tjänster bokar säljkonsulten en tid för ett besök hos er.

02

Möte och genomgång

Om vi kommer överens om ett besök går vi noggrant igenom ert behov och rådande förutsättningar. Det är brukligt att redan under detta möte genomföra en första besiktning av verksamheten.

Tillgång till SOPar och rutinbeskrivningar är en förutsättning för att kunna ta fram ett förslag till lösning.

Tillsammans med vårt team av experter arbetar sedan konsulten fram ett förslag till lösning.

Under nästa möte presenteras förslaget och tillsammans med er fastställs samarbetet. När ni är nöjda så bestämmer vi tillsammans vilket datum arbetet skall börja.

03

Vad händer sen?

Det är nu vi jobbar på med det som vi älskar att göra – alla våra processer för att kunna leverera en bra tjänst som ni kan vara trygg med. Mycket av arbetet märker ni inte av eftersom vi frigjort er från tiden det tar att behöva tänka på det.

I korthet:

  • Vi tillsätter en dedikerad Service Manager som tar hand om er.
  • Service Manager bekräftar startdatum för leveransen till er.
  • Service Manager säkerställer därefter att uppstarten går smidigt enligt våra utförliga processer för uppstart och leverans.
  • Efter uppstarten blir Service Manager ansvarig kontaktperson för den fortlöpande leveransen. Service Manager och säljkonsulten ansvarar sedan tillsammans för vidareutveckling av vårt samarbete.

Senaste från kunskapsbanken

Se alla inlägg