Städning livsmedelsindustri

Experter inom städning och rengöring i livsmedelsindustri

ISO certifierad städning och rengöring i våt och torr livsmedelsindustri

Sedan 1978 har vi arbetat med städning och rengöring i livsmedelsindustri, foderindustri och dryckesindustri. PIMA är en auktoriserad serviceentreprenör med kvalitetscertifierade och miljöcertifierade tjänster för verksamheter med högre krav.

Städning och rengöring av livsmedelsindustri 

Städning och rengöring i livsmedelsindustri är en del av det totala arbetet med att säkerställa produkter av god kvalitet och hållbarhet – det kräver specialkunskap och erfarenhet. PIMA har säkerställt renheten sedan 1978. Vi ser till att era produkter hanteras i rena lokaler och processer.

Vill du komma i kontakt med oss? Klicka på knappen nedan!

Kontakta oss

ISO certifierad städning och rengöring inom livsmedelsindustri

Vi levererar ISO certifierad städning, rengöring och sanering enligt ISO 9001 och ISO 14001. Detta gäller även våra andra tjänster så som Konsultation och Utbildning och våra övriga tjänster för verksamheter och arbetsplatser.

Byggstädning i livsmedelsindustri

Vi finns ofta med redan vid  planeringsfasen före byggnation av livsmedelsindustrin. Vi rådgörs om inredning och design för att undvika att smuts ansamlas och sprids i lokalerna och att det ska vara lättstädat. Vi håller byggarbetsplatsen ren och säker under byggnation. Efter byggnation så byggstädar och uppklassar upp lokalen och övriga utrymmen, så att produktionslokalen är redo för installation av utrustningen.

Regelmässig städning och rengöring av livsmedelslokaler

Vi tar hand om den regelmässiga städningen av lokalen. Med egenkontroll kontrollerar vår utbildade personal varje arbete och vi har själva hygienkontroller flera gånger per år. Allt för att säkerställa att era produkter hanteras i en godkänd lokal. 

Storstädning

Storstädningen är en viktig del för att förebygga eller åtgärda problem med kontamination av oönskat innehåll och skadedjur/insekter samt mikrobiologisk renhet. Storstädningen omfattar  ofta ytor som inte ingår i den regelmässiga/dagliga städningen. Exempelvis ingår ofta väggar, tak, armaturer, inredning och maskiner, fönsterputs och golvvård men också extra moment för att återställa renheten på ytor där den regelmässiga/dagliga städningen inte kan utföras med tillräckligt tuffa metoder för att kunna hålla renhetsklassen i långa loppet.

Desinfektion

Är en process där vi med kemiska medel minskar antalet mikroorganismer till en lämplig nivå.

Mätning och kontroll av städkvalitet och hygien

Vi tillämpar både visuell bedömning av städkvalitet och ATP provtagning för kontroll av ytor med högre hygienklass/zon.

Rådgivning och konsultation om säkerställande av renheten

Med gedigen erfarenhet och kunskap om säkerställd renhet inom livsmedelsproduktion kan vi vara ett stöd i arbetet med att utveckla en väl fungerande städorganisation för er verksamhet. Omfattningen av konsultationen kan variera för olika uppdrag. Allt från rådgivning i en enskilt fråga, till att implementera ett komplett ledningssystem för städorganisationen. Det är ett omfattande arbete och vi bistår i arbetet med att definiera krav på städinsatser, städrum och utrustning och material. Att upprätta hygienklasser och nödvändiga rutiner för städning, utrustning och material. Samt metoder för att bestämma eller mäta städkvalitet och kontaminering. Därefter upprätta lämplig utbildning och genomföra utbildning av medarbetarna. Utbildningen håller våra duktiga utbildare på PIMAs yrkesskola, som också erhållit priset Äpplet för sitt arbete med kompetensutveckling av branschen.

40-års erfarenhet av städning och rengöring i livsmedelsindustri

Vår städning, rengöring och sanering samt konsultativa verksamhet utgår från Best Practice och mer än 40-års erfarenhet. Det genomsyrar kompetensen och utbildningen hos vår personal som säkerställer renheten i livsmedelsindustrin. Tydliga och validerade metoder och tillhörande instruktioner.

Kompletterande tjänster till kontoret och medarbetarna

Oavsett hur din arbetsplats ser ut är den en del av företagets ansikte utåt. För att du ska vara fri att göra ditt jobb behöver allt runt omkring flyta på som det ska. Papperskorgarna ska tömmas, fikarummet städas och det ska finnas ett gott kaffe, kalla drycker och frukt eller chokladbit lagom till mötet. Allt detta är viktigt – vare sig du ska ta emot kunder, hålla en workshop eller ha en spontan avstämning med kollegorna. Läs här om våra Facility Services som tillsammans med säkerställd renhet bildar en helhetslösning för arbetsplatsen och verksamheten. 

Tjänster inom livsmedelsindustrin

Byggstädning livsmedelsindustri

Vi finns ofta med redan vid  planeringsfasen före byggnation av industrilokalen.Under bygget så håller vi byggarbetsplatsen ren och säker, efter byggnation så byggstädar och klassar vi upp industrilokalen samt övriga utrymmen, så att lokalen är redo för installation av utrustningen.

Regelmässig städning i livsmedelsindustri

Vi tar hand om den regelmässiga städningen av lokalen. Med egenkontroll kontrollerar vår utbildade personal varje arbete och vi har själva hygienkontroller flera gånger per år. Allt för att säkerställa att era produkter hanteras i en godkänd lokal.

Storstädning livsmedelsindustri

Storstädningen omfattar ofta ytor som inte ingår i den regelmässiga städningen, väggar, tak, armaturer, inredning och maskiner, fönster och golvvård men också extra moment för att återställa renheten på ytor där den regelmässiga städningen inte rår med att hålla renhetsklassen

Höghöjdstädning i livsmedelsindustri

Med utbildad personal, rätt utrustning, säkra rutiner och med riskgranskning utför vi städning på höga höjder. På plats gör vi en bedömning om vi kan utföra arbetet från marken eller om stege, skylift, eller annat hjälpmedel behövs.

Konsultation livsmedelsindustri

Vi hjälper till att utforma eller uppdatera nuvarande rutinbeskrivningar. Arbetet kan innebära att vi går igenom förutsättningar, eventuella befintliga rutiner och protokoll, rengöringskemikalier, material och lokaler för att kontrollera förutsättningar, flöden och att effektivisera och kvalitetssäkra arbetet enligt Best practice.

kvalitetskontroll i livsmedelsindustri

Vår personal gör en egenkontroll efter varje utfört arbete. Våra service manager gör sedan schemalagda besök för att kvalitetskontrollera arbetet. Vi tillämpar även ATP provtagning för kontroll av ytor med högre hygienklass/zon.

arbete i kontorsmiljö

Hur kan vi stå till tjänst?

Behöver du en konsultation eller har du frågor om våra olika tjänster?
Fyll i formuläret så återkommer vi till dig inom kort.

Are you looking for a job at Serviceföretaget PIMA. Don’t use this form. Click here to apply.

Så går det till

01

Boka möte

Fyll i era kontaktuppgifter och en kort beskrivning av ert behov i kontaktformuläret nedan.

Vår säljkonsult återkommer till er inom kort. När det gäller konsultation och utbildning så brukar vi kunna besvara frågor direkt per telefon och mejl och komma fram till en passande lösning.

För övriga tjänster bokar säljkonsulten en tid för ett besök hos er.

02

Möte och genomgång

Om vi kommer överens om ett besök går vi noggrant igenom ert behov och rådande förutsättningar. Det är brukligt att redan under detta möte genomföra en första besiktning av verksamheten.

Tillgång till SOPar och rutinbeskrivningar är en förutsättning för att kunna ta fram ett förslag till lösning.

Tillsammans med vårt team av experter arbetar sedan konsulten fram ett förslag till lösning.

Under nästa möte presenteras förslaget och tillsammans med er fastställs samarbetet. När ni är nöjda så bestämmer vi tillsammans vilket datum arbetet skall börja.

03

Vad händer sen?

Det är nu vi jobbar på med det som vi älskar att göra – alla våra processer för att kunna leverera en bra tjänst som ni kan vara trygg med. Mycket av arbetet märker ni inte av eftersom vi frigjort er från tiden det tar att behöva tänka på det.

I korthet:

  • Vi tillsätter en dedikerad Service Manager som tar hand om er.
  • Service Manager bekräftar startdatum för leveransen till er.
  • Service Manager säkerställer därefter att uppstarten går smidigt enligt våra utförliga processer för uppstart och leverans.
  • Efter uppstarten blir Service Manager ansvarig kontaktperson för den fortlöpande leveransen. Service Manager och säljkonsulten ansvarar sedan tillsammans för vidareutveckling av vårt samarbete.

Senaste från kunskapsbanken

Se alla inlägg