Hur validering bidrar till en säkerställd renhet

Validering går att använda vid all form av städning, oavsett om det gäller vanlig städning på kontor och i verksamheter eller i renrumsstädning. Absolut viktigast är det däremot när effekten av en felaktig produkt eller tjänst kan påverka människors hälsa eller miljön. Nedan besvaras de vanligaste frågorna om validering.

Vad menas med validering?

Validering handlar om att säkerställa att metoder, kem, material och utförande fungerar som det är tänkt och uppfyller de krav som ställs. Vid validering utförs en process med ett antal kontroller för att säkerställa att metoden fungerar.  Validering gör man innan en städmetod tas i bruk – då vet man att den kommer att uppnå dess syfte. Denna process ”Validering av städmetod” beskriver Hygien Diagnostics på deras hemsida och de förklarar processens förlopp enligt nedanstående ordning.

Validera en städmetod:

  • Välj arbetsflöde, exempelvis moppning

  • Vilken/vilka utbildning(ar), material, kemikalier och utförande

  • Verifiera resultatet med en kontrollmetod (UV ljus, visuell, ATP etc)

  • Uppnår det acceptanskriterium så har vi en validerad städmetod.

Vad innebär processen för att validera en städmetod?

Att validera en städmetod utifrån ovanstående punkter är ett omfattande arbete. Förenklat så går det till så här. Först bestämmer man kraven för respektive del i städmetoden. Allt från lokalvårdarens utbildning till det material och kemikalier som används till själva utförandet. Till varje krav kopplas kontrollmetoder som kan verifiera resultatet. Därefter utförs momentet och kontrollen. Vid tex tvätt av material vill man se om materialet är rent efter tvättning, då kan man använda sig av olika typer av metoder. Det finns olika kontrollmetoder så som visuell kontroll, ATP-provtagning, mikrobiologisk provtagning etc. Om kontrollen visar att det är rent har vi validerat tvätthanteringen.

I ett tidigare blogginlägg har vi berättat om ATP provtagning. För att läsa mer om det kan du klicka på knappen nedan.

ATP-provtagning

Samma resultat oavsett vem utföraren är

För varje moment och del så som material, kem eller utbildning måste det finnas ett acceptanskriterium. Målet är att oavsett vem som utför städningen ska resultatet alltid bli likadant varje gång.  Om alla delar av en metod är validerad vet man att den kommer att uppnå sitt syfte. För att säkra upp att det fortsätter att fungera som det ska, kan man efter utförd städning använda kvalitetskontroller. För att läsa mer om kvalitetskontroll kan du klicka på knappen nedan.

Kvalitetskontroll

När är validering viktigt?

Validering går att använda vid all form av städning, oavsett om det gäller vanlig städning på kontor och i verksamheter eller i renrumsstädning. Absolut viktigast är det däremot när effekten av en felaktig produkt eller tjänst kan påverka människors hälsa eller miljön. Ju större konsekvens av en bristande leverans är desto viktigare är det att validera. Om en noggrann validering har utförts så kan man sänka frekvensen av kvalitetskontroller eftersom att man redan ”vet” att städningen man utför gör skillnad och uppnår förväntat resultat.

Tryck på länkarna nedan för att följa oss på våra sociala medier:

Facebook

Linkedin

Instagram