Städning i vården – hur säkerställer man att det är rent?

Alla vet att det är viktigt med renhet och hygien i vården. Idag vet vi också att rätt städning kan bidra till att förebygga vårdrelaterade infektioner. I detta blogginlägg berättar vi om hur vi arbetar med att säkerställa att det är rent efter utförd städning i vården.

Hur rent är rent?

När man frågor människor hur rent är rent så får man nästan lika många svar som man frågar. Vi som arbetar professionellt med städning i vården har till vår hjälp den svenska standarden ”Städning och rengöring för minskad smittspridning inom hälso- och sjukvård”. Där definieras olika hygienklasser fastställda för olika lokaler baserat på användning och smittorisk. Det innebär att vi visuellt eller med instrument mäter hur rent det faktiskt är.

Säkerställa att städning i vården blir korrekt utfört

Att säkerställa innebär ett stort arbete innan städningen eller rengöringen kan påbörjas. Tänk lite som pilotens checklistor etc. De har kommit till genom många års studier och riskanalyser samt validering av rätt arbetssätt. Likadant gör vi för att säkerställa att städningen blir korrekt utförd. Det omfattar allt från städarens utbildning och kompetens till det material vi använder samt städinstruktioner.

Egenkontroll efter städning

Efter att städning genomförts så kontrollerar alltid städaren sitt eget arbete och arbetet dokumenteras så att spårbarhet uppfylls. .

Kvalitetssystem

Både beställaren och leverantören har ansvar för att kvalitetsuppföljningsprogram finns och efterföljs. Kvalitetsuppföljningar skall ske med regelbundna frekvenser. Hur ofta dessa ska ske bestäms utifrån verksamheten. Utvärderingen kan ske direkt efter avslutad städning men för att få en överblick av kvaliteten av städningen så bör utvärderingen ske både före och mellan utförd städning. Dessa kvalitetsuppföljningar görs visuellt samt i högre hygienklasser även objektivt med exempelvis ATP mätningar.

Sammanfattning

För att säkerställa att det är rent efter utförd städning i vården:

  1. Arbeta förebyggande lite som säkerhetsrutinerna är för piloterna
  2. Definiera vilka olika renhetsklasser lokalerna har.
  3. Använd validerade rutiner specifikt framtagna för arbetet.
  4. Utbilda och validera personalens kompetens att utföra arbetet enligt rutinerna.
  5. Använd rätt metoder och material för miljön och arbetet.
  6. Kvalitetskontrollera och följ upp resultatet.

Om ni vill veta mer om hur vi arbetar med städning i vården, på sjukhus och kliniker så besök gärna Städning och rengöring för minskad smittspridning och ökad trivsel på sjukhus & kliniker.

Läs merKontakta oss