Städning i vården – hur vet du att det är rent?

Vi alla känner till vikten av en god hygien och renlighet inom vården. Idag vet vi också att rätt städning kan förebygga vårdrelaterade infektioner. Men hur går man tillväga för att säkerställa att det är rent efter städning i vården? Det kommer du få läsa mer om i detta blogginlägg.

Hur rent är rent ?

Det finns många olika tankar gällande frågan “hur rent är rent” och nästan lika många svar som frågor. Vi som arbetar med professionell städning i vården har den svenska standarden “Städning i vårdlokaler” SS 8760014:2017 till vår hjälp för att säkerställa att en verksamhet uppnår rätt renhetsklass. Standarden tar upp olika hygienklasser som fastställs för olika lokaler baserat på användning och smittorisk. Det innebär att vi visuellt eller med instrument kan ta reda på hur rent det faktiskt är. 

Säkerställa att städning i vården blir korrekt utfört

Innan själva städningen eller rengöringen kan påbörjas krävs ett gediget arbete för att välja den rätta metoden. Det kan liknas med pilotens checklistor etc. som kommit till efter många års studier och riskanalyser samt validering av rätt arbetssätt. Likadant gör vi för att säkerställa att städningen blir korrekt utförd. Det omfattar allt från lokalvårdarens utbildning och kompetens, det städmaterial som används samt de städinstruktioner som utformas.  

Egenkontroll efter städning

Efter att en städning  genomförts så kontrollerar alltid städaren sitt eget arbete och dokumenterar så att spårbarhet uppfylls.

Kvalitetssystem vid städning i vården 

Både beställaren och leverantören har ansvar för att ett kvalitetsuppföljningsprogram finns och efterföljs. Kvalitetsuppföljningar bör ske med regelbundna frekvenser. Hur ofta dessa ska ske bestäms utifrån verksamheten. Utvärderingen kan ske direkt efter avslutad städning men för att få en överblick av kvaliteten av städningen så bör utvärderingen ske både före och mellan utförd städning. Dessa kvalitetsuppföljningar görs visuellt och i högre hygienklasser även objektivt med exempelvis ATP-mätningar.

Sammanfattning

För att säkerställa att det är rent efter utförd städning i vården så utgår vi från följande rutiner:

  1. Arbetar förebyggande – lite som säkerhetsrutinerna är för piloterna
  2. Definierar vilka olika renhetsklasser lokalerna har
  3. Utgår från validerade rutiner specifikt framtagna för arbetet
  4. Utbildar samt validerar personalens kompetens för att utföra arbetet enligt rutinerna
  5. Använder rätt metoder och material för miljön och arbetet
  6. Kvalitetskontrollerar och följer upp resultatet

Vill du veta mer om vår städning i vården? 

Vill du veta mer om utmaningarna och hur vi arbetar med städning i vården såsom sjukhus och kliniker? Läs vårt blogginlägg om 5 utmaningar vid lokalvård i vårdmiljöer här