5 vanliga utmaningar vid lokalvård i vårdmiljöer

Rena och säkra lokaler är grundläggande när det kommer till verksamhetskritiska miljöer såsom hälso- och sjukvård. Där spelar lokalvårdsleverantören en central och väldigt viktig roll för att undvika eventuella smittspridningar och vårdrelaterade infektioner som kan ge kritiska konsekvenser. När renheten samt helhetsintrycket stärks för vård- och arbetsmiljön kan du som ansvarig känna dig trygg med att dina medarbetare och patienter inte utsätts för en osäker miljö.

stetoskop sjukvård

Att leva upp till Svensk standard, SS 8760014:2017, samt Svensk Förening för Vårdhygiens starka rekommendationer för verksamheter inom vården, är ibland lättare sagt än gjort. Här tar vi upp några av de vanligaste problemen som finns vid lokalvård i vårdmiljöer:

1. Bristande kompetens vid lokalvård i vårdmiljöer – uppfylls SIV? 

Många lokalvårdare besitter inte den rätta kompetensen för att utföra lokalvård i hälso- och sjukvårdsutrymmen. För att kunna identifiera risker i sitt dagliga arbete och undvika att sprida smittan vidare, så rekommenderar Svensk förening för vårdhygien starkt att alla lokalvårdare i dessa miljöer bör genomgå en städ- och hygienutbildning enligt SS 8760014:2017 samt efterfölja SIV (Städning i vårdlokaler) dokumentet gällande rengöring och städning vårdmiljöer. Det är även viktigt att  lokalvårdspersonalen lär sig att följa gällande lagstiftning, riktlinjer och rutiner för att förebygga smitta, smittspridning och ohälsa.

 

2. För lite rent material 

Det är även viktigt att ha rätt kompetens när det kommer till utförandet. Något som är vanligt är att rätt material används med att det finns för lite rent material. Det resulterar i sin tur att lokalvårdaren kontaminerar eller korskontaminerar mellan olika utrymmen vilket gör att smitta kan föras vidare samt drabbar säkerheten för patienter och personal. 

 

3. Rätt material men fel utförande vid lokalvård i vårdmiljöer

Vanligt förekommande är att rätt material används av lokalvårdaren men att det brister vid utförandet. Kunskapen finns inte gällande hur ofta och när materialet ska bytas ut. Företaget som ansvarar för lokalvården har i dessa fall inte utbildat lokalvårdaren när det kommer till hanteringen av material samt hur korskontamination mellan olika ytor undviks. Trots att rätt material används så sätts patienten och personalens säkerhet på spel. 

 

4. Fel material och metod utifrån renhetsklassen

Olika branscher och verksamheter har en specifik eller ibland flera renhetsklasser att leva upp till. Därför gäller det att material och metod anpassas efter rummets renhetsklass. Det är därför extremt viktigt att validera utförandet med rätt material och utbildning. På så sätt uppnår lokalvården alltid samma resultat oavsett renhetsklass. 

5. Egen regi eller mindre kvalificerad leverantör 

Som ansvarig för lokalvården i egen regi krävs det en otrolig kompetens när det kommer till rutiner samt processer för att uppfylla de krav och starka rekommendationer som finns för lokalvård i vårdmiljöer. Om företaget lever upp till hittills nämnda punkter men inte har en fullt utvecklad vikariepool så kommer leveransgarantin att bli lidande. . 

I egen regi behöver beställarorganisationen ha kunskap för att:

  • Kontrollera städningen 
  • Kunna städning, delta i branschmässor och vidareutbilda sig inom området. 
  • Jobba med kommunikation och de intresseproblem som existerar

Detta skapar i sin tur högre overhead utgifter än själva städningen vilket gör att den totala kostnaden för lokalvården blir otroligt hög vid management och controllers. Ansvarig samt lokalvårdare behöver regelbundet vidareutbildas inom lokalvården för att hålla sig ajour och uppdaterad. Den största kostnaden gäller patient- och personalsäkerheten när lokalvården inte lever upp till rätt standard vid brist på vikarier eller kunskap. 

vårdpersonal

Anlita en professionell leverantör vid lokalvård i vårdmiljöer 

Genom att anlita en professionell och seriös leverantör för lokalvård i vårdmiljöer kan du som ansvarig känna dig trygg med att allt levereras enligt överenskommelse. Varken patientsäkerheten eller arbetsmiljön för personalen blir drabbad. 

Vi på Serviceföretaget PIMA har över 45 års erfarenhet när det kommer till att säkerställa verksamhetskritiska miljöer. Som ledande inom området har vi utformat rutiner och processer som säkerställer 100% leveransgaranti. Det kan vi garantera då all personal utbildas i vår egen prisbelönta digitala utbildningsplattform, det finns en fullt utvecklad vikariepool samt att vi ligger i framkant kunskapsmässigt inom  lokalvårdsbranschen. Allt detta gör vi för att kunna garantera en god vistelse inom vården för patienten som anställd. 

Vill du säkerställa renligheten och trivseln i era hälso- och sjukvårdsmiljöer? Klicka här för att kontakta oss eller läs mer om våra tjänster.