Uppklassning

Outsourcing av städning och uppklassning av renrum i projekt

PIMA har lång erfarenhet av att arbeta med städning och uppklassning av renrum i projekt - vårt första uppdrag 1978 när verksamheten startade handla­de om att klassa upp Astras produktionslokaler i Södertälje efter en ombyggnation.

Projektet be­mannades med 20-talet personer som var utbildade för projektet. PIMA fick sedan förnyat förtroende och ansvar för att årligen storstäda och klassa upp Astras tablettfabrik i Gärtuna vid sommar- och vin­teruppehåll, och stora delar av den flytande produk­tionen i Snäckviken. Uppdraget ställde höga krav på resurser och kompetens eftersom produktionsloka­lerna utgör världens största tablettfabrik.

Sedan dess har PIMA fortsatt att driva kvalificerade projekt med städning och rengöring av renrum och ytterområden som ställer höga krav på utbildning och erfarenhet.

Vi städar och klassar upp lokalerna inför mätningar och valideringar genom hela processen enligt ISO- 14664-1&2 samt IES RP-CC006.2:

  • As Built (Installation Qualification) – när bygget är klart.
  • At Rest (Operational Qualification) – när alla maskiner är installerade.
  • In Operation (Performance Qualification) – produktionen har startat.

 

ISO certifierad för städning, rengöring och uppklassning av renrum i projekt

Sedan 1996 är PIMA kvalitetscertifierad enligt ISO9001 och ISO14001 för städning, rengöring och uppklassning av renrum och kontrollerade miljöer i projekt.

PIMAs kvalitetscertifiering enligt ISO9001 innebär att vi har processer med tillhörande SOP och rutinbeskrivning som säkerställer att vi städar renrum och kontrollerade miljöer enligt era kvalitetskrav oavsett om er verksamhet styrs av GMP, GLP, HACCP, ISO14644, Läkemedelsverket, Livsmedelsverket, Food and Drug Administration, FDA, Jordbruksverket, Länsstyrelsen och eller lagar och kundkrav.

Geografisk teckning av städning, rengöring och uppklassning av renrum

PIMA utför städning, rengöring och uppklassning i projekt och regelmässigt i hela Sverige men även i Norden. Majoriteten av uppdragen återfinns i regionerna:

  • Stockholm – Uppsala – Strängnäs
  • Lund – Malmö – Köpenhamn
  • Göteborg – Mölndal

Outsourcing av renrumsstädning

PIMA hjälper företag med skalbarheten i kostnaderna. När städning och uppklassning i projekt sköts av företaget i egen regi eller om en leverantör inte har tillräckligt många kunder inom renrum blir overheadkostnaden för den kvalificerade tjänsten mycket hög och måste bäras av en mindre utförarorgansiation.

PIMA fördelar over­headkostnaderna på många uppdrag vilket gör att vi kan upprätthålla en hög kompetensnivå och kvalitet i leveransen utan att det bli en tung overheadkostnad.

 


 

arbete i kontorsmiljö

Kontakta oss

Senaste från kunskapsbanken

Se alla inlägg