PIMA-gruppen moderniserar utbildning i städbranschen

Utbildning i städbranschen sker fortfarande till största del på traditionellt vis. En instruktör visar en eller några få elever/medarbetare ute på fältet. Vi har nu börjat arbetet med att modernisera vår yrkesskola och vi börjar med Svanenmärkt hemstädning. I det här blogginlägget kan du läsa om vårt projekt.

Utbildning i städbranschen behöver förnyas

Utbildning i städbranschen präglas liksom många bransch-utbildningar av instruktioner en till en, eller en till några få. Det är otroligt tidskrävande både för utbildare och deltagare. Pimagruppen har i över 20 år drivit en egen yrkesskola. Det omfattar en bredd av utbildningar. Från Svanenmärkt hemstädning och företagsstädning i dotterbolaget Städpulsen (klicka här så kan läsa mer om städpulsen), till utbildningar baserat på SRY, Insta 800 och företagets certifiering enligt ISO 9001 och 14001 i kontorsstädning och företagsstädning.  Men också utbildningar för städning i verksamheter med styrda krav och riktlinjer så som inom hälso- sjukvård, industristädning samt städning av renrum. Oavsett så ser vi att moderna digitala hjälpmedel kan underlätta vid framtagning av bra utbildningar. Men ännu viktigare att distribuera utbildningen till kursdeltagare på en tid och plats som passar dem. Samtidigt hjälper det företaget att säkerställa att deltagarna genomför utbildningen och lär sig innehållet.

Vi tar fram film och quiz-baserad utbildning i städbranschen

Företaget har valt att börja med utbildningen för Svanenmärkt hemstädning. Det är en tjänst som Städpulsen erbjuder till sina kunder i runt om i Sverige. Tjänsten är Svanenmärkt och styrd av villkoren för företagets certifiering enligt Svanen. Arbetet pågår för fullt med att ta fram en film och quiz-baserad utbildning för Svanenmärkt hemstädning. Gruppen som jobbar med detta projekt utgår från den befintliga traditionella utbildningen. De ser över hur de på ett enkelt och tydligt sätt kan förmedla och lära ut kunskapen via en e-learning plattform på distans men också kombinerat med instruktörs-ledd utbildning.  Därefter skall manus och allt annat sättas runt själva filminspelningen.

”Vi arbetar med att balansera text med ljud, stillbilder och video för att få fram budskapen på bästa sätt” säger Samuel Jönsson som är företagets beställare av projektet. Utbildningen kommer att filmas i olika miljöer och kommer att omfatta flera språkversioner. ”För att få det så bra som vi vill kommer arbetet ske en tid framöver men förhoppningen är att premiären kan ske i början av 2020.” Säger Samuel avslutningsvis.

I bilden nedan är vi på plats vid ett av ställena för filmningen.

Digital städutbildning för Svanenmärkt hemstädning
Digital städutbildning för Svanenmärkt hemstädning

Vi kommer uppdatera er med fler blogginlägg där ni får följa vår utveckling framåt! Vi kommer även dela med oss om detta i våra sociala kanaler.

Tryck på länkarna nedan för att följa oss:

https://www.facebook.com/serviceforetagetpima 

https://www.linkedin.com/company/servicef-retaget-pima-ab