Anlitar du ett lokalvårdsföretag med rätt kompetens ?

Hur vet du att du anlitar ett lokalvårdsföretag med rätt kompetens ? I stort sett alla yrken har en gymnasieutbildning - men inte lokalvård. Vårt mål är att vara Sveriges bästa serviceföretag. Då måste vi ha yrkeskunniga medarbetare. Så här gör vi för att uppnå det!

PIMA-gruppens yrkesskola blev lösningen på kompetensfrågan

När du anlitar en hantverkare vet du att den högst troligt gått en gymnasieutbildning och är yrkesutbildad. Lokalvårdaren har däremot ingen möjlighet att gå en gymnasieutbildning för att lära sig yrket lokalvård. Hur kan du då som kund säkerställa att du anlitar ett lokalvårdsföretag med rätt kompetens? Och hur ska lokalvårdaren känna sig trygg i arbetet?

PIMAgruppen har sedan 1996 en egen yrkesskola där alla medarbetare utbildas. För det arbetet har vi erhållit priset ”Äpplet” från Servicebranschens yrkesnämnd med motivationen: 

Serviceföretaget PIMA AB har förtjänstfullt arbetet framåtblickande med organisations- och kompetensutveckling i branschen och för dess anställda”.

Vi på PIMA lägger en stor vikt i att alla ska få tillgång till att utbilda sig och utveckla sin kunskap kontinuerligt. 

Lokalvårdsföretag med rätt kompetens – utbildning och yrkesstolthet

Vår vision är att vara Sveriges bästa serviceföretag med Sveriges bästa medarbetare. För att kunna nå detta mål krävs det bland annat att alla lokalvårdare har en stabil utbildning. En stabil utbildning är även grunden till att städningen uppnår rätt städkvalitet. Det är viktigt för oss som företag och kunden men framförallt för lokalvårdaren som ska kunna känna sig stolt att den gör ett bra jobb – det stärker yrkesstoltheten. Vi är ett lokalvårdsföretag med rätt kompetens. 

Sedan 2019 har vi successivt valt att digitalisera alla utbildningar. Det finns tre anledningar:

  1. Det gör det lättare för medarbetaren att genomgå och tillgodogöra sig utbildningen.
  2. Det sparar tid som tidigare lades på resor, logi och frånvaro från ordinarie arbete.
  3. Vi får bättre styrning och kontroll på vad varje deltagare lärt sig. Allt detta innebär att slutligen att fler kan lära sig mer!

Just nu håller vi på att digitalisera vår ”Grundutbildning inom lokalvård”. En utbildning som alla lokalvårdare i koncernen genomgår för kunna arbeta hos våra kunder. Efter grundutbildningen följer sedan utbildningar inom respektive tjänst som medarbetaren arbetar inom.  Här kan du se några av de utbildningar som vi digitaliserat tidigare för att vara ett lokalvårdsföretag med rätt kompetens:

Hemstädning

Renrumsstädning