Olika covid-19 scenarier och våra rekommendationer

I detta blogginlägg sammanfattar vi våra rekommendationer vid olika covid-19-scenarier. Dessa tjänster och åtgärder kan tillämpas i alla verksamheter, industrier, fastigheter och fordon.

Tre vanligaste covid-19 scenarier och våra rekommendationer

Våra rekommendationer för rengöring, sanering och desinfektion vid Covid-19/Corona sammanfattas här. Detta är de tre vanligaste covid-19 scenarier som vi får frågor om:

Scenario 1: Ingen konstaterad smitta – enkelt förebyggande och trygghetsskapande åtgärd

Ni har inget konstaterat fall av Covid-19/Corona men ni vill snabbt och enkelt höja tryggheten och minska risken för en eventuell spridning om någon smittad kommer in i era lokaler.
Vi rekommenderar att ni ser över frekvensen i städningen och att den utförs korrekt. Fokus ligger på gemensamma lokaler och kritiska beröringsytor/tag-ytor. Komplettera gärna med desinfektion av kritiska beröringsytor/tag-ytor för lite högre trygghet.

Scenario 2: Ingen konstaterad smitta – förebyggande åtgärd med minimering av risk

Ni har inget konstaterat fall av Covid-19. Ni vill eller måste minska risken för spridning. Ni kanske också vill minimera stängnings-tiden vid en eventuell sanering om en smittad person befunnit sig i er lokal. Städningen kompletteras med en ytbehandling, så kallad coating, med produkten Clean Coat. Det är ett aktivt desinfektionsmedel som dödar/bryter ner mikroorganismer som landar på behandlad yta. Produkten reagerar med ljus och fungerar och är aktiv hela tiden när ljuset är tänt i lokalen eller när dagsljus tränger in i lokalen. Oftast håller behandlingen under 12 månader. Vi mäter och följer upp effekten kontinuerligt och meddelar i god tid när nästa behandling skall ske.

Läs mer

 

Scenario 3: Konstaterad eller befarad smitta – sanering och desinfektion av luft och ytor

En eller flera personer som utreds för smitta eller är konstaterad smittad, har vistats i era lokaler. Vi sanerar/desinfekterar luften och ytorna. Först så tät-dimmas lokalen med en väteperoxid-produkt vilken dödar virus och mikroorganismer som är i luften och de som landat ovanpå ytor. När dimman har verkat så rengörs och desinfekteras ytorna även manuellt. Lokalen kan sedan tas i bruk igen.

Läs mer

Kontakta oss vid beställning eller frågor kring covid-19 scenarier

Kontakta oss för mer information eller beställning av arbete. Du kommer till vårt kontaktformulär när du klickar på kontakta oss nedan. Det går också bra att ringa på 0775-33 30 31. För mer läsning om covid-19 kan du besöka vår blogg här. 

Kontakta oss