Säkerställd renhet

Experter på säkerställd renhet i verksamhetskritiska miljöer.

Säkerställd renhet är en förutsättning för många verksamheter

Måste er verksamhet eller era produkter, människor eller djur, eller naturmiljön skyddas från mikroskopiskt små föroreningar? Då är valet av städtjänster extra viktigt – för att inte tala om kritiskt – för verksamheten.

Vill du komma i kontakt med oss? Klicka på knappen nedan!

Kontakta oss

Vad innebär säkerställd renhet?

Säkerställd renhet innebär att vi arbetar med seder och bruk för god kontaminationskontroll. Vi har utvecklat dessa tillsammans med de främsta experterna, organisationerna och alla kunder som vi samarbetar med under mer än 40 års tid i branschen. Vår gedigna erfarenhet av att leverera konsultation, utbildning, städning, rengöring, sanering och desinfektion till alla industrier verksamma i Norden men framförallt i Sverige har utmynnat i våra koncept, modeller samt styrda processer och validerade rutiner för Säkerställd renhet.

I vilka branscher tillämpas säkerställd renhet?

Om era lokaler, processer, produkter, människor, djur eller natur måste skyddas från mikroskopiskt små föroreningar så tillämpar vi Säkerställd renhet. Uppdragen återfinns idag i vitt skilda branscher. Några exempel: Läkemedelsindustrin, Biotekniska industrin, Datacenter, Datadistribution, Vård & omsorg, Kliniker, Livsmedelsindustrin, Dryckesindustrin, Mikroelektronik, Optiska industrin, Nanoteknologisk industri, Verkstadsindustrin mm. Läs mer om just din bransch lite längre ner på sidan.

Vilka tjänster levererar vi inom Säkerställd renhet?

Vi arbetar med kunskap och utförande. Det innebär att vi erbjuder konsultation och utbildning men också utförande av arbetet med städning, rengöring och sanering. Uppdragen varierar från enskilda uppdrag t.ex vid en nybyggnation till att leverera en helhetslösning med stödtjänster till hela verksamheten inklusive kontoret. Välj bransch/verksamhet nedan och där kan du läsa om våra olika tjänster för valt område.

Yrkesutbildad personal och tydliga processer och rutiner

All personal utbildas i vår yrkesskola med teoretiska och praktiska moment baserade på Best Practice och verkliga förhållanden och erfarenheter. Med vår kunniga personal behöver du aldrig oroa dig för slutresultatet. Vi jobbar med tydliga avtal och processer samt validerade rutiner – på så vis kan du försäkra dig om att arbetet sker till er belåtenhet.

Kvalitetscertifierade och miljöcertifierade enligt ISO sedan 1996

Sedan 1996 är PIMA kvalitetscertifierade enligt ISO9001 och ISO14001 för säkerställande av renhet. Kvalitetscertifieringen enligt ISO9001 innebär att våra tjänster levereras enligt era kvalitetskrav, oavsett ramverk eller krav som er verksamhet styrs av. Vi har lång erfarenhet av arbete med GXP, HACCP, ISO14644, Läkemedelsverket, Livsmedelsverket, Food and Drug Administration, (FDA), Jordbruksverket, Länsstyrelsen och kundkrav. ISO 14001 innebär att vi tar ansvar för vår miljö och jobbar med ständiga förbättringar enligt LEAN i syfte att uppnå ett hållbart samhälle.

Välj bransch nedan så kan du läsa mer om våra tjänster.

Områden med säkerställd renhet

Städning datacenter

Läs bland annat om vår tekniska städning i datacenter, serverhallar här.

Läs mer

Städning renrum

Måste era lokaler och processer skyddas från mikroskopiskt små föroreningar i form av partiklar, bakterier och andra mikroorganismer?

Läs mer

Städning livsmedelsindustri

Städning och rengöring i livsmedelsindustri är en del av det totala arbetet med att säkerställa produkter av god kvalitet och hållbarhet.

Läs mer

Industristädning

Städning och rengöring av industrilokaler och processer för säker produktion, trygg arbetsmiljö och minskade negativa miljöeffekter.

Läs mer

Städning sjukhus och kliniker

Städning och rengöring för minskad smittspridning och ökad trivsel 

Läs mer

Rengöring och desinfektion på arbetsplatser

Här tar vi teknikerna från säkerställd renhet till vanliga fastigheter, kontor, offentliga lokaler, kollektivtransport, fartyg och färjor.

Läs mer

Kontakta oss

Hört från kunder

Flexibilitet och Kunskap. Med kort varsel behöver vi dra ner eller utöka resurser på t ex lager. Kunskap om krav och regelverk inom läkemedelsindustrin.

Hög kvalitet. Genomtänkta processer. Seriöst.

PIMA ställer alltid upp med bra service och kort varsel. Det arbetet som dom gör åt oss är både våra kunder och vi väldigt nöjda med.

Så går det till

01

Boka möte

Fyll i era kontaktuppgifter och en kort beskrivning av ert behov i kontaktformuläret nedan.

Vår säljkonsult återkommer till er inom kort. När det gäller konsultation och utbildning så brukar vi kunna besvara frågor direkt per telefon och mejl och komma fram till en passande lösning.

För övriga tjänster bokar säljkonsulten en tid för ett besök hos er.

02

Möte och genomgång

Om vi kommer överens om ett besök går vi noggrant igenom ert behov och rådande förutsättningar. Det är brukligt att redan under detta möte genomföra en första besiktning av verksamheten.

Tillgång till SOPar och rutinbeskrivningar är en förutsättning för att kunna ta fram ett förslag till lösning.

Tillsammans med vårt team av experter arbetar sedan konsulten fram ett förslag till lösning.

Under nästa möte presenteras förslaget och tillsammans med er fastställs samarbetet. När ni är nöjda så bestämmer vi tillsammans vilket datum arbetet skall börja.

03

Vad händer sen?

Det är nu vi jobbar på med det som vi älskar att göra – alla våra processer för att kunna leverera en bra tjänst som ni kan vara trygg med. Mycket av arbetet märker ni inte av eftersom vi frigjort er från tiden det tar att behöva tänka på det.

I korthet:

  • Vi tillsätter en dedikerad Service Manager som tar hand om er.
  • Service Manager bekräftar startdatum för leveransen till er.
  • Service Manager säkerställer därefter att uppstarten går smidigt enligt våra utförliga processer för uppstart och leverans.
  • Efter uppstarten blir Service Manager ansvarig kontaktperson för den fortlöpande leveransen. Service Manager och säljkonsulten ansvarar sedan tillsammans för vidareutveckling av vårt samarbete.

Senaste från kunskapsbanken

Blogg

Ett seriöst serviceföretag – PIMA

Blogg

Auktoriserat serviceföretag Genom att vara godkända av Almega och auktoriserat serviceföretag ställs det höga krav på företaget. Detta gör att […]

Se alla inlägg