Vad innebär begreppet Säkerställd renhet?

Inom vår verksamhet som Serviceföretag använder vi begreppet Säkerställd renhet dagligen. För oss på PIMA ligger det en tyngd och allvar i de två orden. Säkerställd renhet. Men vad innebär begreppet säkerställd renhet och vad syftar det till? Det är just vad detta blogginlägg kommer förklara.

Vad innebär begreppet Säkerställd renhet?

Vad innebär begreppet Säkerställd renhet? Som ordet antyder, syftar det till att säkerställa renhet. Mer konkret handlar det om att skapa trygga förutsättningar för människan, verksamheten och miljön. I vilka miljöer undrar ni säkert? Vi på PIMA säkerställer renheten i en mängd olika miljöer beroende på verksamhetens ändamål. 

Det kan handla om dammkänsliga serverhallar, renrum för bioteknisk produktion eller en fabrik när livsmedelstillverkning äger rum. Gemensamt för alla de miljöer vi säkerställer, är att vi garanterar att miljön och utrymmen är fria från föroreningar och kontamination. Dessa miljöer är extra känsliga för och måste skyddas från mikroskopiskt små föroreningar. 

Vad innebär begreppet Säkerställd renhet i praktiken?

Datacenter, renrum och livsmedelsindustrier är några av många miljöer som är extra känsliga för och måste skyddas från mikroskopiskt små föroreningar. Detta gör vi som kvalitetscertifierade genom bland annat ISO 9001 och 14001. Dessa certifieringar visar på att vi lever upp till de kvalitetskrav som finns samt att vårt arbete tar hänsyn och ständigt förbättrar rutiner för ett hållbart samhälle. 

“Så, hur säkerställer ni renheten i våra lokaler?” och ”Vad innebär begreppet säkerställd renhet? är frågor som en del kunder ställer vid beställning av våra tjänster. När vi säkerställer renheten i en miljö, anpassar vi alltid rutiner och tillvägagångs utifrån miljöns syfte och funktion. Vi utför städning, rengöring och sanering baserat på verksamhetens behov. Detta gör vi för att kunna uppnå en god hygien och rätt renhetsklass i exempelvis ett renrum eller en annan kontrollerad miljö. På så sätt minskar vi uppkomst, ansamling och spridning av partiklar, fysikaliska riskfaktorer, ESD (elektrostatisk urladdning) och mikroorganismer. En god och regelbunden kontaminationskontroll resulterar även i säkra miljöer för verksamheten. 

vad ingår i säkerställd renhet?

Vilka tjänster finns det inom Säkerställd renhet? 

Ordet Säkerställd renhet är som ett paraplybegrepp, ett samlingsbegrepp, för de tjänster vi erbjuder inom området. Som vi tidigare förklarar syftar begreppet till att säkerställa och skapa trygga förutsättningar för människan, verksamheten och miljön. Beroende på vilken verksamhet det gäller så finns olika krav och tillvägagångssätt för att säkra olika typer av lokaler. 

Är det kontorslokaler som ska säkras, kan det handla om desinfektion för att få bukt med bakteriella infektioner eller virus såsom maginfluensa eller olika typer av förkylningar. När det kommer till mer kritiska miljöer såsom aseptisk produktion till renrum för tillverkning av elektronik så använder vi samma seder och bruk för en säker kontaminationskontroll. Däremot anpassas rutiner och tillvägagångssätt utifrån varje enskilds kunds behovs. Detta för att uppnå rätt renhetsklass och en god hygien. 

Här är några av de områden som vi Säkerställd renhet inom:

 • Datacenter
  • Handlar om miljöer som just datacenter, datahallar samt serverhallar och tillhörande utrymmen för el och ventilation som här verksamhetskritiska. Dessa utrymmen är extra känsliga för smuts, elektrostatisk urladdning (ESD), partiklar och andra fysikaliska riskfaktorer som kan bli ett störningsmoment. PIMA utför städning, rengöring och sanering av dessa utrymmen. 
 • Renrum
  • Tydliga avtal, processer och rutinbeskrivningar är det som försäkrar att vi på PIMA levererar rätt renhetsklass och en god hygien. Vi utför detta arbete i en mängd verksamheter såsom operationsrum, bioteknik samt produktion och utveckling av läkemedel. Genom styrda processer och validerade rutiner kan PIMA vid städning av renrum och kontrollerade miljöer få en god kontaminationskontroll. Vi använder samma seder och bruk men anpassar rutiner och tillvägagångssätt efter kundens behov. 
 • Livsmedelsindustri
  • Inom detta område syftar vi till just livsmedelsindustrier, foderindustrin och dryckesindustrin. I vissa fall är vi med i byggnadsfasen och konsulterar om material som inte bidrar till att smuts samlas eller sprids i lokalen. PIMA kan med sin specialkunskap och långa erfarenhet därför säkerställa en produkts goda kvalitet och hållbarhet. Detta genom ISO-certifierade enligt 9001 och 14001 vid städning, rengöring och sanering. 
 • Industri
  • Vid städning och rengöring av industrilokaler krävs ökad kompetens om risker och säkerhetsföreskrifter. PIMA sitter på kompetensen och vet att industrimiljö kräver tuffare rengöringsmetoder- och kemikalier vid städning och rengöring. Vi kan leverera en säker produktion, trygg arbetsmiljö samt förhindra negativa miljöeffekter. 
 • Sjukhus och kliniker 
  • Miljöer såsom sjukhus, kliniker och mottagningar är verksamhetskritiska och kräver noggranna rutiner för att säkerställa renheten. Utebliven eller felaktigt utförd städning kan leda till stora eller livshotande konsekvenser. Då många människor är i rörelse i dessa miljöer uppkommer, ansamlas och sprida partiklar och mikroorganismer ständigt med luften, utrustning och människor. Därför är vi på PIMA stolta över att kunna erbjuda ISO-certifierad städning, rengöring och sanering enligt ISO 9001 och 14001 vid bland annat smittförebyggande arbete.

 

Är du intresserad av att veta mer om våra tjänster inom Säkerställd renhet? Boka ett möte med vår säljare Samuel via knappen nedan för en individuell behovsanalys av er verksamhet!

Boka möte med Samuel