Vad innebär begreppet Facility Management?

En av de tjänster som PIMA erbjuder är något som börjar bli högst aktuellt i företagssammanhang. Vi pratar nämligen om Facility Management. Området har olika benämningar såsom Facility Services, Facilities Management, Workplace Management, Workplace Experience, Integrerad Facility Management. Frågan många ställer sig är “Vad innebär begreppet Facility Management?". I detta blogginlägg kommer vi besvara det åt dig.

Vad innebär begreppet Facility Management?

När det gäller begreppet Facility Management så finns ingen exakt och enhetlig definition av begreppet. Allt fler börjar ställa oss frågan ”Vad innebär begreppet Facility Management?”. Begreppet finns globalt i hela världen, men med delvis olika innehåll beroende på historiska och kulturella omständigheter. Kortfattat brukar vi på PIMA förklara att Facility Management handlar om att samordna och styra tjänster som stödjer organisationens kärnverksamhet.

Facility Management som även förkortas med FM kan beskrivas som ett professionellt verktyg som samordnar olika delar av företaget med syfte att säkerställa, öka funktionaliteten och bekvämligheten. Våra specialister på PIMA utformar en skräddarsydd lösning utifrån dina önskemål gällande säkerhet och funktionalitet. 

anställd hos PIMA som levererar Facility Management tjänst

Hur tar Facility Management form i praktiken?

Oavsett om det gäller ett litet, medelstort eller stort bolag så finns det alltid nytta av FM-tjänster. Som tjänsteleverantör levererar PIMA både enskilda tjänster, Facility Services, men även flera tjänster samtidigt så kallad Integrerad Facility Management.

Vi delar upp FM-tjänsterna i två kategorier. De så kallade “hårda tjänsterna” är fastighetsanknutna tjänster och där ingår fastighetsservice, energioptimering och säkerhet. Den andra delen handlar om de “mjuka tjänsterna” som berör bemannade funktioner såsom lokalvård, reception, posthantering samt administration- och ekonomifunktioner. 

När verksamhetens behov och utmaningar har identifierats så utformar PIMAs specialister aktiviteter som stödjer organisationens verksamhet och fysiska arbetsplats. Själva upplägget för Facility Management kan ta olika form men det huvudsakliga syftet är att system och rutiner för faciliteterna och jobbet fungerar, att människorna på arbetsplatsen trivs.

Vad är en FM-chef? 

Om det gäller leverans av en heltäckande tjänst brukar en Facility Manager även kallas FM-chef kopplas in i detta skede. En FM-chef ansvarar för samordnandet och styrningen av tjänster som stödjer kärnverksamheten. Genom att identifiera utmaningarna för verksamheten tillsammans med kund, kan en heltäckande tjänst utformas och levereras. 

En Facility Managers roll varierar men vanligtvis brukar den ansvara för utveckling, planering, administration och underhåll. Det innefattar bland annat planering av stödfunktioner, säkerhet, inköp, logistik, skatter, redovisning, dagligt underhåll av fastigheten, arbetsmiljön och att införa nya digitala hjälpmedel med syfte att förbättra flöden. Vid Facility Management ses verksamheten ur ett helhetsperspektiv och där har Facility Managern en viktigt roll för att verksamheten ska flyta på. 

möte mellan kund och tjänsteföretag om Facility Management

Administrera Facility Services inom företaget 

Ibland tar FM olika form. Det kan bedrivas i egen regi eller via tjänsteföretag som PIMA med både tjänstespecifika eller helhetsleverantörer. Vid Facility Management även kallad Integrerad Facility Management (IFM) tar vi på PIMA en mer övergripande roll där organisering, styrning och utvecklande av funktionerna står i fokus. 

Så ”Vad innebär begreppet Facility Management?”. Som ni märker är det många områden som ska koordineras och klaffa med varandra. Istället för att en person i er verksamhet ska koordinera alla moment och ha kontakt, kan bördan försvinna genom att anlita PIMA som tar hand om allt. Syftet med Facility Management är just att du får flera tjänster levererade men att allt samlas på en faktura. 

 

Effektivisera kärnverksamheten och frigör tid

Genom att ansvaret läggs över på en eller flera personer tas en mer övergripande roll där organisering, styrning och utvecklande av funktionerna står i fokus. Allt för att underlätta samt effektivisera kärnverksamheten och därmed frigöra tid. Ni slipper oroa dig över att smarta tal utformas eller att relationerna med energibolag och hyresvärd är i goda händer. Goda arbetsmiljöer och servicefunktioner utformas på arbetsplatsen. En Facility Manager ansvarar därmed över byggnaden och utrustning men även känslan i byggnaden genom inredning och andra element som i sin tur ska främja produktiviteten. 

Vad innebär begreppet Facility Management? Här ser ni svaret.

PIMAs leverans av Facility Management 

Alla verksamheter har unika behov och PIMAs mål är att leverera förstklassiga tjänster inom FM. Vår historia som erfaren servicepartner sträcker sig ända till år 1978 då PIMA grundades. Den gedigna erfarenheten har gjort att vi idag nyttjar välarbetade servicemetoder och kan erbjuda en strategisk rådgivning gällande skräddarsydda lösning för er arbetsplats. 

Oavsett om det gäller stödtjänster eller fullständiga lösningar för er verksamhet så utför PIMA regelmässiga avstämningar genom kvalitetskontroller. Detta gör att du som kund kan släppa ansvaret kring denna del och istället fokusera på kärnverksamheten. Samtidigt som tid frigörs till verksamhetens kärna så kan vi garantera kostnadsbesparingar med vår Integrerade Facility Management. När vi ges möjligheten att samordna alla tjänster resulterar det även i en ökad kvalitet. 

 

Vad innebär begreppet Facility Management för er? Vill du diskutera lösningar för din verksamhet? Boka möte med vår säljare Samuel här:

Boka möte med Samuel