PIMA säkerställer renheten för framtidens Life Science

Verksamheter inom Life Science har idag höga krav på sig för att säkerställa renheten för patienter och personal. Ett felsteg kan ge oerhörda konsekvenser för och därför spelar hygienen en central roll. Idag uppmärksammar Svenska Dagbladet framtidens diabetesvård i samband med Världsdiabetesdagen och skriver om hur PIMA säkerställer renheten i dessa miljöer i tematidningen "Framtidens diabetesvård".

I dagens upplaga av Svenska Dagbladet den 9/11-22 medverkar Kari Vihtari, Serviceföretaget PIMA:s VD, i tematidningen Framtidens Diabetesvård. Kari berättar om ledningssystemet Säkerställd renhet som sätter standarden renhet och hygien inom olika verksamheter. PIMA arbetar idag med ett brett kundklientel och säkerställer renheten vid forskning, utveckling, produktion samt i vård- och omsorgslokaler. 

– Idag är vi ledande inom branschen och har varit verksamma sedan 1978. Vår långa erfarenhet har mynnat ut i ledningssystemet Säkerställd Renhet som garanterar att våra kunder lever upp till kraven för just deras verksamhet, säger Kari Vihtari, VD på PIMA. 

PIMA medverkar i Svenska Dagbladet

Hur PIMA säkerställer renheten? 

Corona är en faktor som fått hela samhället att förstå innebörden av en god hygien. Detta är något som PIMA arbetar dagligen med att förebygga och är stolta över att kunna erbjuda denna säkerhet till nuvarande samt blivande kunder. 

All personal tar del av PIMA:s egen yrkesskola som har stor bredd och utbildar personalen i allt från basal hygien till spetskompetens för exempelvis operationslokaler. Detta är ett av de standardiserade koncept som PIMA jobbar med för personalrekrytering, onboarding av ny personal samt utförande och uppföljning. Målet är hela tiden att patienter inte ska oro inför besök inom vården, vid nyttjande av olika mediciner efter produktion samt att personal inom vården ska känna sig trygga på arbetet. 

– Vi på PIMA säkerställer renheten för en tryggare dag och morgondag, säger Kari.