Hur undviker du bråk om städkvalitet?

Har du märkt att olika människor kan bedöma resultatet efter städning olika? Någon kanske prioriterar att det ska vara spegelblanka golv, en annan att det ska lukta gott men det behöver inte nödvändigtvis se skinande rent ut. Det kan bli problem när personliga preferenser blir måttstock för att bedöma kvalitet i städningen. Därför använder PIMA objektiva metoder för att säkerställa städkvaliten. En av dessa är Insta800.

Vad är Insta800?

Insta800 är en standardiserad metod för att bedöma städkvaliteten. Vi använder insta800 för visuell kvalitetskontroll. Den används för att alla parter ska ha ett objektiv och likvärdig metod för att genomföra en visuell kontroll. Alltså minskas risken av diskussioner som kan uppstå av att olika personer har olika uppfattning om vad rent betyder. Med Insta800 sparar vi tid och besvärliga situationer. Det går snabbt att bedöma kvaliteten och arbetet flyter på effektivt och utan besvär. Denna kontrollmetod kan vi använda i stort sätt i alla lokaler där städning utförs.

Metoden kan användas på olika sätt:

  • Kontroll av uppnådd städkvalitet
  • Bedömning av hur snabbt en lokal blir smutsig igen efter utförd städning
  • Resultatkrav kopplat till utförande
  • Bedömande av vilken städkvalitet som behövs för att uppnå en given kvalitetsnivå
  • Fastställa kvalitetsnivån som uppnåtts i förhållande till städaktivitet

Varför är det viktigt med Insta800?

Med Insta800 vet lokalvårdaren, arbetsledaren och kunden vilken kvalitet som ingår i avtalet.

Är du intresserad att veta mer om INSTA800 och våra tjänster för rena, trivsamma och säkra arbetsplatser så kan du klicka nedan för att kontakta oss.

KONTAKTA OSS

Hur fungerar det i praktiken?

Kund och leverantör ska innan mätning bestämma vilken kvalitetsnivå som ska användas. Innan kontroll krävs det även att man suttit en acceptansnivå för hur många icke gokända krav som får finnas för att en lokal ska bli godkänd. Sedan slumpar en dator ut hur många och vilka rum som ska kontrolleras. Som till exempel i ett hus med 90 rum ska 20 av rummen kontrolleras. Det kan antingen vara kunden, leverantören eller en tredje part som utför kontrollen. Eftersom att det är samma rutin som gäller oavsett vem som utför den spelar det ingen större roll, samma resultat kommer nås ändå.

Nackdelen med Insta800 är att den som ska utföra det måste förstå det. PIMA tillhandahåller utbildning för kunder som vill använda och utföra metoden. En stabil grund genom utbildningar är viktigt för att uppnå kvalité på städning.

Vill du läsa mer om hur vi utbildar våran personal genom vår digitala utbildningsplattform? Klicka nedan.

PIMAs digitala utbildningsplattform

 

Insta800 – en möjlighet att modernisera er städning

För er som kund är Insta800 en viktigt och givande del. Med Insta800 kan vi styra städningen efter behovet. Det kan innebära en mer kostnadseffektiv städning som frigör tid i befintliga processer. Vi städar där det behövs och effektiviserar städningen för eran verksamhet. Det är det som är skillnaden mellan  frekvensstyrka rutinerna och behovsanpassad städning. 

Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi kan modernisera städningen i er verksamhet.

KONTAKTA OSS

 

Tryck på länkarna nedan för att följa oss på våra sociala medier:

Facebook

Linkedin

Instagram