Samhällsansvar

Ta del av hur vi jobbar med vårt samhällsansvar

ISO-certifierat ledningssystem

Med vårt ledningssystem följer vi systematiskt upp faktorer som kvalitet, miljö, jämställdhet, arbetsmiljö, ekonomi och socialt samt etiskt ansvarstagande. För att arbetet ska hålla högsta möjliga kvalitet är ledningssystemet även ISO-certifierat för miljö och kvalitet.

en av Pimas lokalvårdare utför kontorsstädning i Stockholm

Måttstockar för verksamhetens samhällsansvar

Våra måttstockar är att:

  • Våra kunder är nöjda
  • Våra medarbetare är motiverade och tar ansvar
  • Vi följer PIMAGRUPPENS etiska riktlinjer och socialt ansvar
  • Vi uppnår långsiktig lönsamhet
  • Vi jobbar med ständig förbättring av verksamheten med fokus på våra viktigaste miljöområden: drivsmedelsförbrukning, kemikalieanvädning och energiförbrukning

Senaste från kunskapsbanken

Se alla inlägg