Hållbart för barnen att välja lägsta pris på städning?

I Almega Serviceföretagens rapport "Släpp fram jobben!" tar de upp problemet med den uteslutande fokusen på lägsta pris på städning i både offentliga och privata upphandlingar. Detta påverkar kvaliteten i de tjänsterna som upphandlas.

Lägsta pris på städning = sämre kvalitet i de upphandlade städtjänsterna.

Om köparen brister i sin uppföljning av tjänsternas utförande kommer detta påverka de som använder lokalerna.Att välja lägsta pris på städning är inte allt den bästa utvägen för den som ska vistas i lokalerna. Till exempel våra barn som har skolan som arbetsplats. Den minskade kvalitén på städningen i våra sjukhusmiljöer och skolmiljöer beror dels på låga priser som gör att det blir lägre personaltäthet och ett exempel på detta är den bristande städning av skoltoaletter. När Folkhälsomyndigheten genomförde en nationell tillsyn 2014–2015 konstaterades att cirka 20 procent av landets skolor har en städning som fungerar dåligt eller ganska dåligt. På bara 85 procent av skolorna bedömdes städningen av toaletterna vara tillräcklig.

Vår ägare Kimmo Vihatri är i Almedalen tillsammans med Almega Serviceföretagen och visar upp ”Skoltoaletten”

Så här skriver de i rapporten ”Släpp fram jobben!” I flera års tid har Almega Serviceföretagen uppmärksammat problemet med smutsiga och illa skötta skoltoaletter. Att toaletter inte är tillräckligt rena visar tydligt hur fel det kan bli när upphandlingen inte görs på ett professionellt sätt. En skoltoalett används i regel av flera hundra elever varje dag. Då räcker det inte att toaletten städas en gång dagligen. Förmodligen krävs både två och tre städningar.

Lägsta pris på städning - Välkommen till barnens verklighet
Kimmo Vihtari under Almedalsveckan i Visby 2018

Men om köparen inte beställer mer än en städning per dag, är ovillig att tillföra ökade resurser och sätter ett pris som bara räcker till en städning per dag, kommer tyvärr resultatet att bli därefter. En toalettstädning kostar 10–15 kronor per tillfälle. För en skola med 20 toaletter kostar det 4 000 kronor per månad att städa toaletterna två gånger per dag i stället för en gång. Det får anses vara ett överkomligt pris för att åstadkomma en bättre arbetsmiljö för eleverna.

Så vad säger Almega Serviceföretagen om problemet?

För att komma tillrätta med problematiken behöver stat, kommuner och landsting bli bättre på att följa upp utförda upphandlingar. Det kan till exempel ske genom att i högre utsträckning utgå ifrån gällande ISO-standard, oavsett om det gäller städtjänster eller FM-tjänster. Det krävs också nya rutiner och arbetsmetoder, vilket i sin tur förutsätter rätt kompetens. Fler köpare skulle förmodligen gynnas av att i högre utsträckning anlita en upphandlingskonsult.

Källor och den fullständiga rapporten -Släpp fram jobben, hittar ni på Almega Serviceföretagens hemsida.