Följer företaget de allmänna kontraktsvillkoren?- Läs hur du enklast får reda på det.

Vad är de allmänna kontraktsvillkoren?

När ni bestämt vilken leverantör som ska hjälpa er med era servicetjänster så kommer ett kontrakt att skrivas där de allmänna kontraktsvillkoren ska bifogas. Där skriver man till exempel hur länge kontraktet gäller, hur långt innan det måste det sägas upp och vad händer om du inte säger upp avtalet i tid. Det kommer troligen även stå hur betalningen ska gå till samt vilka villkor som gäller om den inte kommer in i tid.

ALOS05 är ett standardavtal som många använder sig utav. Men det finns även andra avtal som man kan använda sig utav.

Avtalet kan innehålla bland annat:

  • Avtalsperiod, sista datum för uppsägning samt hur avtalet löper vidare efter sista datum.
  • Leveransvillkor för tjänsten ni köper.
  • Om det sker ändringar och tillägg under avtalsperioden, hur gör man då?
  • Hur betalningsvillkoren är bestämda.
  • Om betalningen är sen, vanligtvis läggs det på en räntekonstnad.
  • Faktureringsvillkor från företaget.
  • Ansvarsförsäkring som ingår i avtalet.
  • Hur ni går till väga för att säga upp avtalet.

Hur vet jag att företaget använder sig utav Allmänna kontraktsvillkor?

Att företaget är medlem i Almega betyder inte att företaget automatiskt följer Allmänna kontraktsvillkor. Att däremot vara auktoriserat serviceföretag av Almega betyder att flera punkter måste vara godkända inom företaget. Företaget ska följa Almega Serviceföretagens Allmänna kontraktsvillkor eller motsvarande. Företaget ska ha tecknad ansvarsförsäkring på det belopp de Allmänna kontraktsvillkoren anger, dock minst 120 prisbasbelopp.

 

Hur kan jag bevisa att de följer de Allmänna kontraktsvillkoren?

Om företaget uppger att de är ett auktoriserat serviceföretag av Almega så ber du helt enkelt dem att bifoga intyget som alla godkända bolag får av Almega. Det står tydligt punktat alla de krav som ställs på företaget för att få bemärkelsen auktoriserad serviceföretag. Bland dem finns punkten ”Följer Almega Serviceföretagens Allmänna Kontraktsvillkor eller liknande”. Det är även en underskrift av Almega serviceföretagen samt datum under vilka perioder det gäller. För att få förnyat intyg testas företaget årligen, om företaget inte uppfyller kraven så fråntas deras auktorisation.

Ladda ner vårt intyg nedan som är utfärdat av Almega Serviceföretagen.

Ladda ner intyget