Serviceföretagen Almega – Läs vad Kimmo Vihtari ägare i PIMA säger i rapporten.

Serviceföretagen Almega och medlemsföretaget Serviceföretaget PIMA AB med koncernbolag skulle kunna ge många fler nyanlända jobb, men de byråkratiska processerna försvårar rekryteringen. ”För att förstå instruktioner och kunna utföra ett bra arbete krävs grundläggande kunskaper i svenska”, säger företagets ägare Kimmo Vihtari som efterlyser snabbare och bättre språkträning.

Serviceföretagen Almega belyser hur fler kan komma ut i arbetslivet

Serviceföretagen Almega har med rapporten ”Släpp fram jobben” belyst hur branschen kan få fler ut i arbetslivet. I rapporten medverkar familjeföretaget PIMA med 150 anställda som erbjuder mjuka facility services tjänster till arbetsplatser och verksamheter (läs mer om PIMA faciltiy services). Företaget grundades i södra Stockholm 1978 av Pirkko-Liisa och Matti Vihtari. Numera drivs verksamheten av sönerna Kari Vihtari och Kimmo Vihtari. Kimmo fick redan i unga år inblick i och erfarenhet av branschen.

– Jag sommarjobbade i tonåren. Ett av mina första uppdrag var att skrapa tuggummi från ett dansgolv vill jag minnas, berättar Kimmo Vihtari.

Kimmo Vihtari ser ljust på framtiden. Efterfrågan på företagets tjänster är hög och koncernen har på senare år vuxit. Utöver underhåll av renrum och kontrollerade miljöer, till exempel sjukhus eller industri, läs mer om Säkerställd renhet här, ingår numera även hemservice i utbudet. Här kan du läsa mer om Städpulsen, dotterbolaget som är specialiserat på hemservice. Samtidigt finns det gott om utmaningar. Ett stort problem, som håller tillbaka branschens utveckling, är sättet varpå offentliga upphandlingar fungerar. De undersökningar som Almega Serviceföretagen regelbundet gör visar att lägsta pris i de allra flesta fallen avgör vilken aktör som tilldelas ett uppdrag. Enligt Kimmo Vihtari påverkar det viljan att medverka.

– Vad många glömmer är att lägsta pris inte enbart sätter press på vad städföretaget kan fakturera utan även riskerar att pressa de löner och arbetsvillkor som företagen kan erbjuda sin personal. Vi avstår ofta från att delta av den enkla anledningen att vi inte vill pressa våra medarbetare på det sättet.

Upphandlingar speglar inte behovet

Kimmo Vihtari är inte imponerad av hur upphandlingarna genomförs eller följs upp.

– Upphandlarna tycks vare sig ha tid eller möjlighet att sätta sig in i vilka behov som finns i lokalerna som ska städas. Upphandlingsunderlaget är sällan skrivet på ett sätt som speglar lokalens faktiska behov, till exempel en förskola eller en skola. Vi ser dessutom regelbundet hur till exempel en kommun kopierar flera år gamla upphandlingsunderlag trots att användningen av lokalen förändrats sedan den förra upphandlingen. Läs vårt blogginlägg om hur lägsta pris påverkar barnens arbetsmiljö.

I likhet med många av Almega Serviceföretagens medlemmar skulle Serviceföretaget PIMA AB kunna anställa fler. Men att hitta rätt medarbetare har blivit allt svårare, berättar Kimmo Vihtari. Trots att formell utbildning sällan är ett måste för en anställning i städbranschen måste personen kunna göra sig förstådd.

Grundläggande kunskaper i svenska en nödvändighet

– Vi är verksamma i en personalintensiv bransch och därför är grundläggande kunskaper i svenska en nödvändighet. Du behöver naturligtvis inte tala flytande svenska, men för att du ska kunna göra dig förstådd i dialogen med kunder och kollegor är svenskan ett måste. Språket handlar också om säkerhet. Du måste kunna uppfatta instruktioner och hantera de maskiner och rengöringsmedel som vi använder.

Kimmo Vihtari
Ägare Kimmo Vihtari   Foto Sussie Ardenfors

Under de senaste åren har Sverige tagit emot flera hundratusen människor från andra länder. Gemensamt för många av dem är att de saknar både utbildning och yrkeserfarenheter. Kimmo Vihtari är övertygad om att många av de nyanlända skulle kunna hitta jobb i servicebranschen. Men då måste vägen ut ur byråkratin och in i samhället gå mycket snabbare tycker han.

– Vi skulle kunna ta emot många, men myndigheternas processer skapar flaskhalsar. Det tar alldeles för lång tid innan människor kan påbörja sin språkträning. Om väntetiden kunde kapas skulle det vara positivt både för alla de som inget hellre vill än att jobba och för servicebranschens möjligheter att växa och utvecklas.

Läs hela Rapporten – Släpp fram jobben, på Almega Serviceföretagens hemsida