Så tar du reda på om företaget följer aktuellt kollektivavtal!

Ska ni se över er städleverantör och tycker som oss att kollektivavtal är en viktig del när ni väljer företag? Läs nedan hur du enklast kan ta reda på om företaget är seriöst och går efter kollektivavtal.

Vad är ett kollektivavtal?

Arbetsgivarorganisationen och fackförbundet förhandlar fram ett kollektivavtal för att reglera löner och anställningsvillkor för anställda. Genom att försäkra dig att företaget använder sig av kollektivavtal så vet du att personalen jobbar med schysta villkor.

Hur vet jag att städföretaget går efter kollektivavtal?

Har ni kollektivavtal? Ja, det är nog en av det vanligaste frågorna som ställs till serviceföretagen.  Att vara medlem i Almega betyder inte att företaget automatiskt följer kollektivavtalen. Att däremot vara auktoriserad serviceföretag av Almega betyder att flera viktiga delar måste vara godkända inom företaget.

Så, hur får jag veta sanningen?

Om företaget uppger att de är ett auktoriserat serviceföretag av Almega så ber du helt enkelt dem att bifoga intyget som alla godkända bolag får av Almega. Det står tydligt punktat alla de krav som ställs på företaget för att få bemärkelsen auktoriserad serviceföretag. Bland dem finns punkten ”Är medlem i Almega och följer aktuellt kollektivavtal för sina medarbetare” Det är även en underskrift av Almega serviceföretagen samt datum under vilka perioder det gäller. För att få förnyat intyg testas företaget årligen, om företaget inte uppfyller kraven så fråntas deras auktorisation.

 

Vi på Serviceföretaget PIMA AB är ett godkänt serviceföretag av Almega. Tryck  nedan för att se vårt certifikat.

Ladda ner intyget