Årlig revision av ledningssystemet – inga avvikelser!

Under hösten var det dags för den årliga uppföljande revisionen av ledningssystemet enligt kvalitetsstandarden ISO 9001 och miljöstandarden ISO 14001. I detta blogginlägg intervjuas Susanna Karlsson, kvalitet och miljösamordnare för PIMA om årets lyckade revision.

Vad innebär en revision av ledningssystemet?

Under hösten var det dags för revision av ledningssystemet igen. Det innebär att revisorn från ett externt revisionsföretag granskar om ledningssystemet följs, berättar Susanna Karlsson. För PIMA innebär detta en granskning om vi följer ISO 9001 och ISO 14001. Förra året var den stora revisionen (som sker var tredje år) och detta år var det en uppföljande revision för att se om vi fortsätter att följa ledningssystemet. Revisorn intervjuar och observerar olika personer från företaget i sina arbeten.  Karlsson berättar att det var flera personer från PIMA som blev intervjuade, allt i från chefer till lokalvårdare och andra servicemedarbetare.

susanna karlsson En del av hela organisationen

Ledningssystemet ska genomsyra hela företaget, alla i företaget ska ha kunskap om systemet och specifikt de delar som de berörs av, menar Karsson. Personal, arbetsledare och chefer, vi alla har varit en del i detta och det ger revisorn en bild av efterlevnaden i hela verksamheten.

Syftet med ett ledningssystem

Syftet med ett ledningssystem är att styra verksamheten mot uppsatta mål. Det beskriver hur vi ständigt förbättrar och justerar verksamheten för att möta kundernas behov. Det omfattar alla tjänster som företaget levererar inom Facility Management, säkerställd renhet, städning och specialservice. Ledningssystemet är integrerat och styr arbetet med kvalitet, miljö, medarbetarperspektiv, ekonomi men även socialt ansvarstagande och etiska riktlinjer, vi kallar det hållbart företagande. Därför omfattar det hela verksamheten med processer för styrning, ledning och organisation, ner till processer och rutinbeskrivningar samt checklistor för det dagliga arbetet.

För att läsa mer om hur PIMA arbetar med hållbart företagande kan du klicka nedan.

Hållbart ansvar

ISO 9001 & ISO 14001

Årets revision var lyckad och vi hade inga avvikelser. PIMAs ledningssystem är certifierat för ISO standarderna 9001 för kvalitet och 14001 för miljö. Förra årets certifikat gäller i tre år framöver. Andra positiva iakttagelser som revisorn identifierade var digitalisering av utbildningsplattformen. Det ökar tillgängligheten för medarbetarna och ökar kvalitetsstyrningen i utförandet. Det blir också möjligt att översätta utbildningarna till olika språk.  Revisorn lyfte också att PIMA har fortsatt att öka kompetensen bland annat inom sjukvård, omsorg och renrum.

För att läsa mer om förra årets revision kan du klicka på knappen nedan.

 Revision 2019