Vad händer om man slarvar med städningen i datahallen?

Städningen i datahallen är verksamhetskritisk. Smuts, okunskap eller slarv kan leda till att känsliga komponenter och servrar slås ut.

Hur viktig är städningen i datahallen?

Städningen i datahallen är verksamhetskritisk. Vad innebär det? Jo skulle till exempel damm samlas så utför det en stor brandrisk bland all elektronik som finns i rummet. Ett avbrott i racken kan kosta mycket pengar och vara förödande för företaget som är kopplad till servrarna.

Alla kan väl dammsuga bort lite damm i datahallen?

Damm i datahallen är väl inget stort problem att dammsuga bort? Ja så kan man tänka, men i dessa kritiska miljöer behövs både utbildad personal samt rätt utrustning och material. Med fel utrustning eller utförande så kan det orsaka statiskt elektricitet vilket kan slå ut känsliga komponenter. Det måste finnas tydliga instruktioner utformade enligt Best Practice. Städpersonalen måste förstå vikten av att arbeta enligt instruktionerna så städningen i datahallen blir korrekt gjord. Läs mer om städning i datacenter här.

Den mänskliga faktorn – nästan alltid orsaken till avbrott i datahallen.

Den mänskliga faktorn är en vanlig orsak till avbrott i datahallar. Det kan vara enkla misstag som leder till stora konsekvenser. För att minska riskerna med den mänskliga faktorn är det därför viktigt att följa de standarder och rutiner som bestämts.

En viktig åtgärd är att tillhandahålla regelbunden och omfattande utbildning för personalen. Genom att utbilda anställda i korrekt hantering av utrustning och system kan risken för misstag reduceras avsevärt. Det är också kritiskt att säkerställa att endast behörig personal har tillgång till känsliga områden och system.

Standarder och rutiner för städningen i datahallen.

Att använda sig av standarder, rutiner eller checklistor i datahallen är en bra och beprövad metod för att förebygga avvikelser. Det innebär tydliga rutiner och en funktion för ständiga förbättringar och uppdatering av Best Practice – så förhindras många avbrott och avvikelser i lokalerna. Vi på PIMA har lång erfarenhet av säkerställd renhet och använder oss av utbildad personal samt tydliga instruktioner och följer aktuella standarder samt Best Practice när vi utför städningen i datahallen och i andra känsliga miljöer.

Vill du veta mer om hur vi skulle kunna hjälpa er med städning i datahallen?

På vår sida Säkerställd renhet kan du läsa mer om oss och hur du tar kontakt med en av våra säljkonsulter.