PIMA lanserar revolutionerande utbildning om ATP-mätning för att säkerställa renheten

Serviceföretaget PIMA är ledande inom utveckling av utbildningar inom lokalvård och har sedan starten framgångsrikt lanserat flertalet kurser på sin digitala utbildningsplattform. Genom att kontinuerligt förbättra och anpassa sina utbildningar strävar PIMA efter att uppnå de bästa resultaten för sina kunder. Nu lanserar PIMA sin senaste utbildning inom ATP-mätning för att säkerställa renheten. Detta är särskilt avgörande för vissa branscher, såsom medicinsk produktutveckling, där högsta hygienstandard är ett krav för att verksamheten ska fungera effektivt och säkert.

Vad är ATP?

ATP står för adenosintrifosfat och är en molekyl som fungerar som energibärare i alla levande celler och är nödvändig för att skapa DNA och RNA. ATP finns i alla celltyper, från mikroorganismer till växt- och djurceller. Mängden ATP i en cell varierar beroende på cellens typ och storlek. Till exempel innehåller stora celler som blodceller och växtceller mycket mer ATP än små bakterieceller. Denna variation är viktig att förstå vid ATP-mätningar, särskilt om man stöter på höga ATP-värden som kan bero på smutskällans celltyp.

 

Atp-mätning

 

Investera i utbildning 

PIMA prioriterar kontinuerlig utbildning och ständig förbättring. Genom att regelbundet investera i utbildning och utveckling av våra medarbetare så säkerställer vi att de kan möta och hantera de utmaningar som uppstår i sitt arbete. I en miljö av konstant tillväxt är det avgörande att personalen kan leverera samma höga standard oavsett var de befinner sig. Detta åstadkommer genom att leverera kvalitet och tillförlitlighet, vilket genererar  ett mervärde och en trygghet bland kunderna. 

 

Jag är stolt över att kunna erbjuda denna utbildning till vår personal. I takt med att koncernen växer, kommer denna utbildning stärka hela verksamheten och personalen kan utföra tillförlitliga mätningar på lokalvården hos våra kunder. Vi kan effektivt säkerställa att vi lever upp till vårt varumärkeslöfte och garantera högsta möjliga standard, berättar Camilla Frisk, regionchef säkerställd renhet på PIMA 

 

Praktiska och teoretiska prövningar 

Utbildningen är strukturerad i flera distinkta moment för att våra anställda ska få en heltäckande och praktiskt orienterad inlärningsupplevelse. Genom att skapa en balans mellan digital inlärning och praktiska övningar får teamet tillgång till de mest effektiva metoderna och relevanta kunskapen för att kunna leverera enastående resultat hos kunderna. Denna strategi gör det möjligt för alla anställda att integrera teoretisk förståelse med praktisk erfarenhet, vilket stärker deras förmåga att möta och överträffa kundförväntningar.

 

våra grymma lokalvårdare städar. Apt-mätning

 

Med hjälp av ATP-mätning kommer vi på ett tydligt sätt kunna säkerställa att städningen uppfyller ställda krav där renhet är extra viktig. När kunskapen finns tillgänglig digitalt för all vår personal kan vi på ett smidigt sätt främja en kontinuerlig kompetensutveckling, vilket även kommer gynna våra kunder, säger Samuel Jönsson, Operativ Chef, PIMA-Gruppen

 

 

Stärka våra medarbetares kompetens

PIMA är stolta över att ha utvecklat en gedigen utbildning om ATP-mätning. Denna utbildning är utformad för att ge våra anställda de kunskaper och färdigheter som krävs för att använda ATP-mätningstekniker effektivt. Genom denna utbildning får de anställda en djupgående förståelse för hur man genomför ATP-mätningar, tolkar resultaten och implementerar åtgärder för att förbättra renlighet och hygien. Detta initiativ är en del av vårt engagemang för kontinuerlig förbättring och innovation inom städ- och servicebranschen. Vi är övertygade om att denna utbildning inte bara kommer att stärka våra medarbetares kompetens utan också bidra till att höja standarden på de tjänster vi erbjuder våra kunder. Vill du veta mer? kontakta oss gärna via knappen här nedan. Läs vidare vad som händer om man inte utgör korrekt städning av datahallar här.

 

Kontakta oss här!