Hur kan vi öka tryggheten under Covid-19?

Många undrar hur man kan öka tryggheten under Covid-19, då oron för sin egna och andras hälsa ständig ligger under ytan. I detta blogginlägg intervjuar vi Magnus Hellmark, gruppledare på PIMA och förälder. Hellmark berättar om sin egna oro och vad han tycker företag bör göra för att öka tryggheten under Covid-19.

Oron över Covid-19

I och med pandemin har vi en ständigt underliggande oro och det krävs mer av företag för att öka tryggheten under Covid-19. För att reducera oron, letar man bevis på att det är tryggt att besöka en plats eller en lokal, menar Hellmark.  Att man kan säkerställa renheten ökar tryggheten för alla besökare men även för personalen. Verksamheten skall helst kommunicera tydligt hur ofta det rengörs och desinfekteras. Han menar att han hellre besöker en plats där det finns bevis på att hygienen är på topp, än en plats där det endast hävdas att det är rent, utan bevis. Beviset är viktigt just nu för en besökare.

 

Magnus Hellmark Öka tryggheten under Covid-19 med hjälp av utökad städning

Många verksamheter pratar om att de utökat städning för att minimera smittspridningen av Covid-19. Vad menas egentligen med att utöka sin städning? Hellmark förklarar att verksamheter ibland kommunicerar att de utökat sin städning men det kan innebära att de utökat sin städning till exempelvis en gång per dag. Detta räcker inte alltid. I själva verket menar han att utökad städning är att öka städfrekvensen där folk befinner sig mest. I och med Covid är det viktigt att anpassa städfrekvensen till hur ofta ytan används eller berörs. Det innebär att man kan behöva gå från städning som sker en gång per dag till en städning som utförs fem gånger per dag. Exempelvis på en toalett eller i en matsal. Vidare förklarar Hellmark att han förr krävde att till exempel toaletter skulle se rena ut för att vistas där. Nu handlar det om att man vill veta att det är tryggt och säkert.

Vi använder bland annat ATP-provtagning som ett sätt validera våra städmetoder och sedan kvalitetskontrollera att det är rent.

ATP-provtagning

Rutiner för bra hygien

Eftersom Hellmark kommer från branschen så vet han hur avgörande det är med rätt städmaterial, rengöringskemikaler och desinfektionsmedel för att uppnå ett rent resultat. Tyvärr är det många som fortsätter att städa med alldeles för dåligt material. Då spelar det ingen roll att städfrekvensen är högre, resultatet blir lika dåligt varje gång. Det är därför validering och kvalitetskontroll av städning är så viktigt. Det är viktigt att man har bra material och tillräckligt mycket av materialet. Samtidigt är det oerhört viktigt att städmaterialet tas omhand på rätt sätt efter utfört städning. Vi använder oss av vår egna professionella tvättinrättning där allt material hanteras enligt strikta hygieniska rutiner och tvättas i 90° för att säkerställa att alla mikroorganismer och virus är avaktiverade.

Olika arbetsplatser

Självklart skiljer sig definitionen av utökad städning beroende på arbetsplats. Men i grund och botten krävs det att man säkerställer renheten oavsett arbetsplats. Hellmark tar upp olika offentliga platser och besöksmål där utökad städning är extremt viktigt. Många personer vistas på dessa platser och det krävs strikta hygienrutiner för att man ska kunna känna sig trygg när man befinna sig där. ”Jag vill kunna leva livet så normalt som går, jag vill att min son ska kunna uppleva saker trots Covid-19. Men jag vill ändå känna mig säker på att där jag besöker har dom gjort allt för att minska smittspridningen.” säger Hellmark. Det är inte bara stora företag och verksamheter som behöver en utökad städning, utan även kontor. Därför är det dax att oavsett arbetsplats – att ta tag i lokalvården.

Hur PIMA kan hjälpa till att säkerställa renheten

Vi på PIMA har kunskapen och erfarenheten att kunna ta fram en hygienplan och lösning för eran arbetsplats. PIMA rekommenderar följande:

  • Validerad städning med god kontaminationskontroll
  • 24/7 aktivt bioskydd, gör att mikroorgansimer dör och virus avaktiveras på ytor
  • Insatsgrupp för smittsanering, vi sanerar om olyckan är framme
  • Certifikat att ni uppfyller kraven för säkerställd renhet, gör det lätt för er att tydligt kommunicera ut till personal och kunder att det är tryggt och säkert

 Behöver ni hjälp på eran arbetsplats eller har du frågor? Klicka nedan 

KONTAKTA OSS

 

Följs oss på sociala medier!

Facebook

Linkedin

Instagram