Få en Inblick i arbetet med Repteknik – Följ med på en vanlig arbetsdag med vår reptekniker Daniel

Repteknik vid fönsterputs innebär användning av rep och specialutrustning för att säkert och effektivt rengöra fönster på höga byggnader, utan ställningar eller lyftplattformar. Följ med oss på en arbetsdag i livet som reptekniker, där varje dag bjuder på nya utmaningar.

Repteknik, även känd som ”Rope access”, utvecklades från klättring och speleologi under 1900-talets andra hälft och började användas industriellt på 1970- och 1980-talen, särskilt inom olje- och gasindustrin för underhåll på offshore-plattformar. Metoden blev populär i flera sektorer tack vare dess flexibilitet, kostnadseffektivitet och effektivitet i att nå svåråtkomliga områden. Idag är repteknik en viktig metod för arbete på hög höjd inom många områden, kombinerande traditionella klätterskickligheter med modern säkerhet.

 

Daniel Hackett professionell reptekniker.

Daniel är driftledare för fönsterputs och utför bland annat fönsterputs med repteknik. Han arbetar på vårt lokala PIMA företag i Göteborg – Mj Städkonsult. Daniel har arbetat sedan 2016 och med repteknik sen 2022.

Hur skulle du beskriva en vanlig arbetsdag? 

Daniels arbetsdag börjar tidigt på morgonen vid arbetsplatsen där han inleder med att samla ihop all nödvändig utrustning. Utrustningen består vanligtvis av specialverktyg som skrapor, förlängningsstänger, rengöringslösningar, samt säkerhetsutrustning såsom selar och rep. Innan det faktiska arbetet kan påbörjas, utför Daniel noggranna säkerhetskontroller för att försäkra sig om att all säkerhetsutrustning är i toppskick och korrekt fastsatt. Dessa kontroller omfattar inspektion av selar, rep och förankringspunkter, särskilt viktigt vid arbete på höga höjder. Man arbetar alltid två och två när man klättrar då det är inte tillåtet att arbeta ensam ur säkerhetssynpunkt.

En viktig och kritisk del av min arbetsdag är att bedöma byggnaden och identifiera eventuella faror eller utmaningar. Det är en väldigt viktig del av riskanalysen. Jag undersöker tillgängligheten till fönster och ser noggrant över närvaron av hinder samt specifika krav för jobbet. Efter min bedömning placerar  jag utrustningen på ett sätt som möjliggör ett effektivt och säkert rengöringsarbete, berättar Daniel Hackett, driftledare på det lokala PIMA företaget i Göteborg – MJ Städkonsult. 

 

Rengöringsprocessen

Rengöringsprocessen påbörjas från övre våningarna, med hjälp av sina verktyg och rengöringslösningar tar teknikerna bort smuts och ränder från fönstren, med stor uppmärksamhet på detaljer för att säkerställa ett streckfritt resultat. Säkerheten är högsta prioritet genom hela rengöringsprocessen, med ständig vaksamhet för potentiella risker eller faror.

När alla fönster är rengjorda till belåtenhet genomför teknikerna en slutlig inspektion för att säkerställa kvalitetsresultat. Eventuella justeringar görs vid behov, och all utrustning packas korrekt ihop. Beroende på uppdraget kan interaktion med kunden ske för att ge uppdateringar om arbetets framsteg eller för att hantera frågor och funderingar.

Repteknik vid fönsterputs mot en högbyggnad

Efter avslutat arbete städas arbetsområdet upp, med noggrann borttagning av eventuellt avfall eller skräp, och säkerställande av att platsen lämnas ren. Vissa företag kan också kräva dokumentation av det utförda arbetet, inklusive foton av de rengjorda fönstren samt eventuella ytterligare anteckningar och observationer.

Vad är det roligaste med arbetet som reptekniker? 

Daniel berättar att den roligaste delen av jobbet som reptekniker är variationen. Att rengöra fönster innebär ofta arbete på olika platser, vilket gör jobbet mer intressant och njutbart. Dessutom uppskattar han interaktionen med kunder och möjligheten att erbjuda en utmärkt kundservice. Att bygga relationer med kunder och få positiv återkoppling är en av de roligaste delarna och gör jobbet väldigt givande! Ett väldigt stort plus i kanten är att arbetet utomhus på höga höjder erbjuder fantastiska utsikter, vilket definitivt tillför en rolig och uppskattad aspekt av jobbet

Vad är den största utmaningen med arbetet som reptekniker?

Den största utmaningen i arbetet som reptekniker är att inga uppdrag är likadana. Det är inte möjligt att bara gå fram till vilket fönster som helst för att rengöra det. Vissa jobb är enkla medan andra är komplexa, och varje uppdrag presenterar sina egna unika utmaningar. Variationen kräver kontinuerlig inlärning och anpassning för att hitta säkra lösningar för fönsterrengöring. Det innebär en ständig utveckling av färdigheter och kunskaper för att effektivt hantera de skiftande kraven och säkerställa att varje fönster blir rent på ett säkert och effektivt sätt.

Daniel Hackett utför fönsterputs med repteknik vid hög byggnad.
Daniel utför fönsterputs med repteknik på höga höjder.

Fönsterputs & fasadtvätt för alla byggnader

Genom att förena vår expertis inom traditionell fönsterputs och fasadtvätt med innovativ användning av ultrarent vatten, lyfter vi fram en exceptionell och omfattande rengöringsservice för alla typer av byggnader. Vår unika kombination garanterar inte bara skinande rena ytor utan också en miljövänlig och effektiv metod som skonsamt bevarar din byggnad. Utforska hur våra skräddarsydda tjänster kan förvandla din fastighet och boka vår toppmoderna repteknik idag. Upplev skillnaden med en tjänst som sätter både kvalitet och miljö i första rummet.

 

Vanliga frågor om Repteknik

Vad är det unika med Rope Access hos PIMA?

Rope Access, eller repteknik, är kärnan i vår specialisering på PIMA, där vi når nya höjder inom fönsterputsning. Det är en säker och effektiv metod för att arbeta på svårtillgängliga platser.

Hur säkerställer ni säkerheten med repteknik?

Säkerhet är vår prioritet. Vi utbildar vår personal genom IRATA, vilket innebär att vi alltid upprätthåller de högsta säkerhetsstandarderna för arbete på höjd.

Vad skiljer repteknik från andra höghöjdsarbetsmetoder?

Repteknik möjliggör arbete på platser där skyliftar och ställningar inte är ett alternativ, vilket gör det till en kostnadseffektiv och minimalt störande lösning för fastighetsunderhåll.

Vilken utrustning är essentiell för ert arbete?

Vi använder standardiserad, högkvalitativ utrustning som rep, säkerhetsselar och hjälmar för att garantera säkerheten under varje uppdrag.

Är det möjligt att använda repteknik på alla typer av byggnader?

I princip ja, så länge det finns tillgång till och förankringspunkter på byggnadens tak.

Hur påverkas ni av väderförhållandena?

Vi är flexibla och kan arbeta i milda väderförhållanden men prioriterar alltid säkerheten och undviker extrema väder.