Vad betyder Facility Services?

Facility Management är paraplybegreppet för de tjänster vi utför. Facility Services är de enskilda tjänster som ingår under det. Exempel på dessa kan vara lokalvård, post- och godshantering, kontorsmaterial, fastighetsskötsel, bemanning i växel och reception eller fruktleverans. Frågan som alla våra kunder ställs är helt enkelt: Vad behöver er arbetsplats för att bli optimal när det gäller både renlighet och trivsel på arbetsplatsen? Svaret på frågan varierar förstås mycket. Det handlar exempelvis om vilken typ av verksamhet man bedriver. Det handlar också om vad den specifika personalen som arbetar på stället önskar. För att på bästa sätt kunna leverera Facility Management vill vi veta vilka tjänster ni önskar få av oss – Vi anpassar oss.

Kontakta oss för att veta mer om de facility services vi erbjuder!