Miljövänlig fasadtvätt och fönsterputs

I detta blogginlägg berättar vi om hur ett system med ultrarent vatten för fasadtvätt och fönsterputs leder till renare fönster och fasader till en lägre kostnad samtidigt som vi minskar negativ miljöpåverkan och får en bättre arbetsmiljö. Systemet använder vi redan idag för rengöring av flertal kända byggnader i Sverige.   

Hur kan fasadtvätt och fönsterputs göras mer miljövänligt?

Traditionell fasadtvätt och fönsterputs utförs med vanligt dricksvatten vilket naturligt innehåller mineraler och andra partiklar. Dessa är ofarliga för oss människor men ligger kvar på de ytor som rengörs. I traditionell fönsterputs krävs därför rengöringsmedel och ibland andra tillsatser samt extra tid och skicklighet i utförandet för ett bra resultat. Genom att använda ett system med ultrarent vatten så minskar vi problemet med partiklar kraftigt och kan tvätta fasader och skyltar samt putsa fönster utan kemikalier. Vid arbete på högre höjd än 2 meter krävs i den traditionella metoden mobila arbetsplattformar som i sin tur kräver tunga transporter som sliter på vägar och mark. Med systemet används kolfiberstativ och vattenpumpar som gör att vi kan tvätta och putsa på hög höjd vilket minskar behovet av mobila arbetsplattformar. Vi minskar därmed utsläppen av kemikalier och växthusgaser samt minskar slitage på vägar och mark och därmed utsläpp av partiklar i luften.

För att läsa mer om hur vi arbetar med fönsterputs på höga höjder kan du klicka på knappen nedan.

CASE – Newsec.

Hur kan det bli renare med ultrarent vatten?

Vårt ultra rena vatten produceras i ett mobilt system med partikelfilter och omvänd osmos. Det ultra rena vattnet släpper inte ifrån sig några partiklar så även om det dunstar så lämnar det inte några fläckar. Avsaknaden av partiklar i vattnet gör att smuts och partiklar från ytor dras till vattnet och ökar den rengörande effekten. Med hjälp av en specialborste anpassat för ändamålet appliceras vattnet och med mekanisk borstning blir fönster och fasader rena och snygga.

Hur kan det bli bättre ekonomi med system för ultrarent vatten?

Systemet underlättar vid utförandet av fasadtvätt och fönsterputs för vår personal. Systemet är installerat i servicebilar, vatten och el kopplas på vid byggnaden som ska rengöras.  Med hjälp av lätta kolfiberskaft som kan förlängas är det lätt att rengöra ytor på högre höjd och kostnaden för att hyra in skylift uteblir oftast helt. Även risken vid höghöjdsarbeten försvinner då vår personal kan utföra arbetet direkt från marken. Självklart kan systemet kombineras med arbetsplattform vid mycket höga arbeten.

En utmaning som finns vid traditionell putsning är direkt solljus som gör att vattnet dunstar. Och att vanligt vatten lämnar fläckar efter sig. Eftersom ultrarent vatten inte gör det så kan vi effektivare putsa vid direkt solljus och nå ett bättre resultat. Det medför att vi inte behöver ta lika stor hänsyn till vädret.

Vad kan systemet användas till

Ultrarent vatten passar perfekt till all rengöring, putsning och städning. Vårt mobila system med ultrarent vatten och kolfiberstativ passar perfekt till rengöring och putsning av av skyltar, fönster, skyltfönster, fasadglas, butiksfönster, släta fasader i olika material, busskurer, båtar, bilar, bussar med mera, Och extra bra när det handlar om större ytor och ytor som är högre än armarna räcker.

Resultatet av fasadtvätt och fönsterputs

Om vi ska sammanfatta systemet med ultrarent vatten och kolfibersystem så blir planeringen mycket lättare då vädret inte spelar lika stor roll längre, metoden är miljövänligt då systemet går på el samt att inga kemikalier behöver användas. Behovet av mobila arbetsplattformar minskar och därmed utsläpp av koldioxid och färre skador på mark. Utförandet av arbetet går både fortare och lättare då vi oftast arbetar från marken. Systemet kan kompletteras med arbetsplattform vid högre höjder.

Sammantaget så blir det ett renare resultat till en lägre kostnad och mindre miljöpåverkan samt bättre arbetsmiljö.

Vill du veta mer om vårat system eller traditionell fönsterputsning?

Läs mer om fönsterputsning

Vill du veta mer om våra övriga tjänster inom fastighetsservice?

Läs mer om fastighetsservice.