Gruppledare i städbranschen – hur ser en arbetsdag ut?

I det här blogginlägget berättar vi om hur det är att arbeta som gruppledare i Serviceföretaget Pima. Hur en arbetsdag ser ut. Vilka förkunskaper som krävs för att komma in i rollen. Vad man utvecklas inom och vad som kan vara nästa steg i karriären.

Vad är en gruppledare i städbranschen?

En gruppledare i städbranschen, där Serviceföretaget Pima är verksamt, jobbar tillsammans med en grupp av servicemedarbetare med att leverera städning, trivsel och stödtjänster till kundföretagets medarbetare och verksamhet. Gruppledartjänsten kan se olika ut. Vissa gruppledare arbetar mer på ett kontor med att ta emot och skicka ut ärenden och registrera information medan andra arbetar heltid ute på fältet tillsamman med sin personal och sina kunder.

En gruppledare kan vara stationerad heltid på ett större kunduppdrag. Men oftast har gruppledaren och medarbetarna några mellanstora eller flera mindre kunder som man ansvarar för. Gruppledaren planerar och delar ut aktiviteterna som gruppen skall utföra och säkerställer att allt blir gjort enligt avtalet. Gruppledaren är också med och genomför kvalitetskontroller för att säkerställa att avtalet följs och att att hitta förbättringar i leveransen. Gruppledaren är den som oftast har första kontakten med kunderna och medarbetarna i gruppen. Gruppledaren har en arbetsledare som sin närmaste chef. Arbetsledaren är även chef för övriga i gruppen.

En gruppledares arbetsdag

En gruppledares arbetsdag är varierande och den ena dagen är inte alltid som den andra. De flesta gruppledare har ett fast schema men det finns även de som har flexibel arbetstid. De finns dom som börjar kl 6 på morgonen men även dom som börjar 8 på morgonen. Det innebär också att vissa slutar dagen vid 15 och andra vid 17. De flesta gruppledare börjar dagen på något av Pimas lokal- eller regionkontor.

Dagens arbetspass är redan planerade men saker kan ha hänt under natten som måste hanteras. Exempelvis så kan någon ha sjukanmält sig på morgonen eller så har det hänt något akut hos en kund och då måste det hanteras först. Därefter börjar gruppledaren förbereda sina planerade arbetsuppgifter. Gruppledaren har oftast ett antal olika besök som den skall göra under dagen. Gruppledaren tar med sig nödvändig dokumentation för kundbesök, medarbetarträffar, eventuellt material som skall levereras till servicemedarbetarna. Gruppledarna delar på ett antal fordon. Oftast har varje person sin favorit som man bokat. När allt är lastat så åker man iväg. Arbetsuppgifterna kan vara så varierande som att hämta material från en leverantör och leverera ut till arbetsgruppen. Genomföra en kvalitetskontroll. Ha ett arbetsplatsmöte med gruppen. Vara med och ge synpunkter på nytt städmaterial eller maskiner som skall upphandlas.

Vad krävs för att bli gruppledare i städbranschen?

En gruppledare behöver gilla att arbeta med människor. Som gruppledare träffar och kommunicerar man dagligen med många kunder, kollegor, leverantörer.  En typisk gruppledare har jobbat med lokalvård eller annan service tidigare. Det är en fördel om man jobbat med lokalvård det är inte alltid ett krav men gruppledaren måste ha en god känsla för städning och gärna hur kunden tänker kring städning och hygien. Vi har gruppledare som kommer ifrån vård och omsorg, skola och utbildning, industrin, handeln, lokalvård och andra serviceyrken. En gruppledare behöver ha körkort. Kunna prata och skriva på svenska och gärna även kunna prata och läsa engelska. Men framför allt skall man tycka om att jobba med service.

Gruppledaren är det första steget i karriären

Gruppledarrollen är ett bra första steg om man är intresserad av att göra karriär i servicebranschen.  Alla chefer och ledare i Serviceföretaget Pima har börjat som lokalvårdare eller annan servicemedarbetare och majoriteten har därefter gått över till att jobba som gruppledare. I rollen som gruppledare utvecklas man som ledare. Gruppledaren får introduktion i rollen och dess olika arbetsuppgifter. Under tiden som gruppledare introduceras man via interna utbildningar och lärande i arbete i många delar så som ledarskap, kundvård, företagets ledningssystem, arbetsmiljö, företagets tjänster. Det går att fördjupa sig inom ett specifikt affärsområde och bli expert eller att fortsätta att utvecklas inom ledarskap och då är det naturliga steget att bli Arbetsledare. Andra väljer att gå mot stödfunktioner så som utbildare eller kundtjänst och administration. Andra väljer att gå mot försäljning och marknadsföring. Oavsett så är gruppledarrollen en mycket bra språngbräda för att göra karriär i Serviceföretaget Pima och Pimagruppen.

 

Se vilka tjänster som vi rekryterar till  just nu.