Därför är första intrycket av kontoret avgörande när du rekryterar

Ska ni rekrytera ny personal? Tänk på det första intrycket! Idag söker de flesta kandidater efter mer än bara arbetsuppgifter, lön och titel. De vill jobba på en plats där arbetsmiljön är bra och medarbetarna gillar det de gör. Därför är det viktigt att både företaget och kontoret visar sig från sin bästa sida när det är dags att rekrytera.

Nuvarande medarbetare

Arbetsmiljön och det första intrycket spelar stor roll när du ska rekrytera ny personal. Idag är det stor konkurrens på arbetsmarknaden och företag nästintill tävlar om kandidater. Att ha ett starkt varumärke och en bra företagskultur har aldrig varit viktigare. Dagens kandidater prioriterar mjuka värden, som att trivas på arbetsplatsen och jobba med uppgifter som de brinner för. Arbetar ni aktivt med arbetsmiljön och kulturen? Då är ni på rätt väg.

Ett enkelt sätt att förmedla företagets värderingar till framtida kollegor är genom nuvarande medarbetare. Din personal är de bästa förespråkarna när det kommer till arbetsmiljön – om de trivs på arbetsplatsen kommer det att spridas. Samma sak gäller om de inte trivs. Små detaljer som att gemenskapen på kontoret är bra, det finns gott kaffe och att lokalerna är välstädade kan betyda mycket. Det första intrycket spelar stor roll.

 

Första intrycket spelar roll för framtida kollegor

När du bjuder in kandidater på arbetsintervju är det viktigt att tänka på att du också visar upp företaget för första gången. Detta är eventuellt deras framtida arbetsplats, där de förhoppningsvis ska tillbringa en stor del av sin tid under flera år framöver. Se till att den är presentabel – utsidan av företaget ska spegla insidan!

Föreställ dig att du går till en restaurang och upptäcker att toaletterna är ostädade – kommer du fortfarande gå tillbaka dit nästa helg, eller kommer du gå till stället tvärs över gatan? Även om det är på ett omedvetet plan kommer din uppfattning om restaurangen med största sannolikhet att påverkas.. Samma sak gäller när en kandidat kommer på intervju! Om lokalerna är ofräscha kan det påverka hur personen i fråga känner inför företaget som helhet.

Dålig arbetsmiljö leder också till att medarbetarna vantrivs – och även det är något som kandidaten kommer uppmärksamma tidigt. När man befinner sig på en arbetsintervju försöker de flesta personer tänka sig in i hur det skulle vara att jobba där. Det första intrycket kommer vara något de tar med sig. Vilka de skulle jobba tillsammans med och hur vardagen skulle se ut. Arbetsplatsen där de framtida kollegorna välkomnar kandidaten med glada hälsningar kommer vinna över den där de knappt får fram ett “hej”, eller gömmer sig i fikarummet. Så se till att din personal trivs och att ditt företag visar sig från sin bästa sida.

Alla vill såklart ha ett inbjudande kontor – en plats där människor kan mötas, integrera och göra ett bra jobb. I “Din guide till att skapa en trivsam arbetsmiljö” går vi igenom tre faktorer som alla kontor mår bra av att se över.

Ladda ner guiden