A och O vid renrumsstädning

I artikeln "A och O vid renrumsstädning", publicerad i tidningen "rent" nr 4 2019, intervjuar chefredaktör Boel Jönsson Serviceföretaget Pima AB:s VD Kari Vihtari om renrumsstädning. Detta blogginlägg är ett referat av artikeln. Vidare kommer vi framöver lägga till länkar till fördjupande inlägg och vidare samtal i ämnet renrumsstädning och andra support tjänster till renrum.

Hur skiljer sig renrumsstädning från vanlig städning

Artikeln börjar med att belysa att renrumsstädning skiljer sig från vanlig städning bland annat då det i vanlig städningen är positivt och tidsbesparande när lokalvårdaren är snabb och anpassar städningen genom att ta egna initiativ. Men i renrumsstädningen är det inte alls bra.
”-Det beror på att vi människor är största källan till störande partiklar i ett renrum… ju fortare du rör dig desto mer partiklar släpper du ifrån dig.” Vidare förklarar Kari Vihtari att  ”Renrumsstädning handlar om att noggrant följa bestämda processer och rutiner för att vid varje tillfälle kunna leverera samma resultat och kvalitet.”

”Vanlig” städning kan också betyda lite olika, här kan du läsa om olika former av ”vanlig” städning.

Marknaden för renrumsstädning

Fler och fler företag och branscher använder renrum men på grund av att många företag samtidigt köps upp, slås ihop eller flyttar från den svenska marknaden så ökar inte den totala marknaden för renrumsstädning lika mycket som ökningen är i tillkommande företag.

Här kan du läsa mer om hur renhetsteknik och renrum används i olika branscher.

Erbjuder mer än städning till kunder

Kunderna finns i hela Sverige men också i de nordiska grannländerna. Förutom städning av renrum  så jobbar företaget också med utbildning och att ge råd, exempelvis vid byggnationer av renrum, om städbarhet, material, logistik av material och personalflöden och rutiner. Detta ingår som en del i företagets facility management inom segmentet säkerställd renhet.

Läs mer om Pimas tjänster inom renrumsstädning här.

Personalfrågor och renrumsstädning

Då Pima levererar renrumsstädning i kundernas lokaler så ställs det samma krav på Pimas personal som på kundens egna medarbetare. Kundföretagen kan ha krav från både svenska myndigheter men även utländska exempelvis amerikanska läkemedelsmyndigheten. Det innebär att kundrevisioner och tredjeparts revisioner även utförs på Pima. Detta gör att Pima arbetar noggrant med rekrytering av medarbetare. Att alla medarbetare som arbetar i renrum utbildas i Pimas egna yrkesskola. Att de vidareutbildas årligen. Medarbetarna blir därmed mycket kompetenta och trivs med sitt arbete och därför har företaget en oerhört låg personalomsättning.

Städning på sjukhus och offentliga upphandlingar

I artikeln framkommer det att sjukvården är ett område som är intressant för Pima, ”Kari Vihtari säger att de gärna levererar till sjukhus…”. Företaget deltar i offentliga upphandlingar där man upplever att det finns förutsättningar att leverera en bra tjänst.

Läs mer i detta blogginlägg om städning i vården. 

Sammanfattning av A och O vid renrumsstädning

I vanlig städning är snabbhet och behovsanpassning med egna initiativ positivt i städverksamhet. I renrumsstädning är det negativt. Där ska städningen utföras på så vis att medarbetaren och städningen inte genererar partiklar eller kontaminerar det vill säga enligt styrd rutin så att resultatet blir så som förväntas.  Många fler företag och branscher använder renrum men många företag köps upp och slås samman samt flyttar utomlands så marknaden för renrumsstädning växer inte lika mycket. Pimas tjänster är mer än renrumsstädning, man erbjuder förutom alla former av städning även utbildning, rådgivning och facility management. Då man arbetar i kunders lokaler så måste man uppfylla samma krav som kunden har i sin verksamhet. Detta genomsyrar rekrytering, utbildning och övriga HR frågor. Personalen trivs och personalomsättningen är oerhört låg.  Pima levererar gärna till sjukhus och övrig sjukvård. Företaget deltar i de offentliga upphanlingar där det finns förutsättningar för att leverera en bra tjänst.