Rekommendation för rengöring, sanering och desinfektion vid Covid-19, Corona

I detta blogginlägg sammanfattar vi våra rekommendationer vid Covid-19, nya Corona. Dessa tjänster och åtgärder kan tillämpas i alla verksamheter, industrier, fastigheter och fordon.

Tre vanligaste scenarierna och våra rekommendationer

Våra rekommendationer för rengöring, sanering och desinfektion vid Covid-19, Corona sammanfattas här för de tre vanligaste scenarier vi får frågor om.

Scenario 1: Ingen konstaterad smitta – enkel förebyggande och trygghetsskapande åtgärd

Ni har inget konstaterat fall av Covid-19, Corona men ni vill snabbt och enkelt höja tryggheten och minska risken för en eventuell spridning om någon smittad kommer in i era lokaler.
Vi rekommenderar att ni ser över frekvensen i städningen och att den utförs korrekt. Fokus ligger på gemensamma lokaler och kritiska beröringsytor/tag-ytor. Komplettera gärna med desinfektion av kritiska beröringsytor/tag-ytor för lite högre trygghet.

Scenario 2: Ingen konstaterad smitta – förebyggande åtgärd med minimering av risk

Ni har inget konstaterat fall av Covid-19. Ni vill eller måste minska risken för spridning. Ni kanske också vill minimera stängnings-tiden vid en eventuell sanering om en smittad person befunnit sig i er lokal. Städningen kompletteras med en ytbehandling, så kallad coating, med produkten Clean Coat. Det är ett aktivt desinfektionsmedel som dödar/bryter ner mikroorganismer som landar på behandlad yta. Produkten reagerar med ljus och fungerar och är aktiv hela tiden när ljuset är tänt i lokalen eller när dagsljus tränger in i lokalen. Oftast håller behandlingen under 12 månader. Vi mäter och följer upp effekten kontinuerligt och meddelar i god tid när nästa behandling skall ske.

Läs mer

 

Scenario 3: Konstaterad eller befarad smitta – sanering och desinfektion av luft och ytor

En eller flera personer som utreds för smitta eller är konstaterad smittad, har vistats i era lokaler. Vi sanerar/desinfekterar luften och ytorna. Först så tät-dimmas lokalen med en väteperoxid-produkt vilken dödar virus och mikroorganismer som är i luften och de som landat ovanpå ytor. När dimman har verkat så rengörs och desinfekteras ytorna även manuellt. Lokalen kan sedan tas i bruk igen.

Läs mer

Kontakta oss vid frågor eller för beställning

Kontakta oss för mer information eller beställning av arbete. Du kommer till vårt kontaktformulär när du klickar på kontakta oss nedan. Det går också bra att ringa på 0775-33 30 31.

Kontakta oss