PimaService_logo

Säkerställd renhet

Pima_blandade_bilder4 Pima_blandade_bilder10 Pima_blandade_bilder9 Pima_blandade_bilder5 Pima_blandade_bilder7 Pima_blandade_bilder6 Pima_blandade_bilder8 Pima_blandade_bilder11 Pima_blandade_bilder22 Pima_blandade_bilder13
Är er verksamhet beroende av lokaler och processer som måste skyddas från mikroskopiskt små föroreningar i form av partiklar, virus, bakterier och andra mikroorganismer? Då är valet av leverantör av städ- och rengöringstjänster verksamhetskritiskt.

Sedan 1978 har vi hjälpt företag inom Life Science, sjukvård, datahallar, elektronikföretag och traditionell industri att minimera störningar och garantera rena rum och kritiska processer. Tillsammans med de främsta företagen och experterna har vi under åren utvecklat våra metoder för att säkerställa renheten i era lokaler och processer.

Vi erbjuder enskilda tjänster (single service)  i enskilda uppdrag. Men mer och mer går upprdagen mot vår helhetslösning där kunderna väljer att abonnera på säkerställd renhet som en funktion. 


hört från kund

"PIMA ställer alltid upp med bra service och kort varsel. Det arbetet som dom gör åt oss är både våra kunder och vi väldigt nöjda med."
Enaco
"Flexibilitet och Kunskap. Med kort varsel behöver vi dra ner eller utöka resurser på t ex lager. Kunskap om krav och regelverk inom läkemedelsindustrin."
Bioinvent
"Hög kvalitet. Genomtänkta processer. Seriöst."
Medivir
Säkerställd renhet, enskilda uppdrag
För enskilda uppdrag inom säkerställd renhet erbjuder vi:
 • Konsultation
 • Utbildning
 • Enskilda projekt med rengöring, dekontaminering och desinfektion

Konsultation

Rengöring i rena rum och kritiska processer är en utmaning som kräver erfarenhet och kunskap. Våra konsulter kan bistå i alla frågor som handlar om att säkerställa renheten, redan från planeringsstadiet vid ny- eller ombyggnation men även om ni har utmaningar i er befintliga anläggning.

Konsultationen kan omfatta planering och utformning av lokalen i syfte att underlätta rengöringsarbetet, val av metod, material, rengöringskemikalier och desinfektionsmedel samt utformning av rutinbeskrivning.
Konsultationsmodellen
Konsultationens faser
 1. Analysera nuläge
 2. Utreda alternativ för önskat läge
 3. Besluta om önskat läge
 4. Utreda vad som ska genomföras, hur det ska göras och av vem för att uppnå önskat läge
 5. Besluta om genomförande
 6. Genomföra
 7. Följa upp, analysera och dra lärdom

Utbildning

Företagsutbildningar och öppna utbildningar för enskilda medarbetare:
 • SRY-Certifierad, 4 veckor heltid
 • SRY-Certifierad Online deltid två månader
 • Diplomerad Golvvårdare, 4 veckor
 • Diplomerad Fönsterputsare, mobil arbetsplattform, höga höjder, 4 veckor
 • Grundutbildning i Renhetsteknik och Rena Rum med GMP, 1 dag
 • Grundutbildning Renhetsteknik och Rena Rum, 1 dag
 • Diplomerad lokalvårdare ISO 8-9, 2 dagarCertifierad renrumslokalvårdare med klädkvalificering ISO 4-7, 2 veckor

Projekt

Ny- och ombyggnation samt oförutsedda händelser som gör att klassningen brutits är några av de vanligaste anledningarna till att anlita oss för att städa och klassa upp lokalen. Vi är ofta med redan under byggnationen för att upprätthålla en acceptabel renhetsnivå under arbetets gång och för att minimera kontaminationsrisken samt att förbereda för det kommande arbetet med att klassa upp lokalen.

Tjänster

Här ser du ett urval på tjänster.
- Konsultation
- Utbildning
- Rengöring och desinfektion engångsarbete
- Regelmässig rengöring
- Periodiska moment
- Preventiv rengöring
- Preventiv desinfektion
- Material service
- Disktjänst
- Provtagning
- Service Management
- Service Control
Säkerställd renhet, abonnemang
I grundabonnemanget ingår den regelmässiga rengöringen/städningen och de periodiska momenten och vår Service Management och Service Control. Därefter väljer ni till de tilläggstjänster som ni önskar.   Även för valda tilläggstjänster ingår Service Management och Service Control. 

Grundtjänsten

 • Regelmässig rengöring
 • Regelmässig städning
 • Periodiska moment

Tilläggstjänster

 • Materialservice
 • Provtagning
 • Disk
 • Preventiv rengöring/desinfektion

Tips!

Kombinera gärna abonnemang på Säkerställd renhet med ett vårt abonnemang för Rent helt enkelt – På jobbet så får du en bra städning även i era övriga lokaler.
Och med våra +Tjänster™ så höjer ni arbetsglädjen ytterligare.
Så här funkar det

1. Boka möte

 1. Fyll i era kontaktuppgifter och en kort beskrivning av ert behov i formuläret.
 2. Vår säljkonsult återkommer till er inom kort. När det gäller konsultation och utbildning så brukar vi kunna besvara frågor direkt per telefon och mejl och komma fram till en passande lösning.
 3. För övriga tjänster bokar säljkonsulten en tid för ett besök hos er.

2. möte och genomgång

Om vi kommer överens om ett besök går vi noggrant igenom ert behov och rådande förutsättningar. Det är brukligt att redan under detta möte genomföra en första besiktning av verksamheten.
Tillgång till SOPar och rutinbeskrivningar är en förutsättning för att kunna ta fram ett förslag till lösning.
Tillsammans med vårt team av experter arbetar sedan konsulten fram ett förslag till lösning.
Under nästa möte presenteras förslaget och tillsammans med er fastställs samarbetet. När ni är nöjda så bestämmer vi tillsammans vilket datum arbetet skall börja.

3. Vad händer sedan?

Det är nu vi jobbar på med det som vi älskar att göra – alla våra processer för att kunna leverera en bra tjänst som ni kan vara trygg med. Mycket av arbetet märker ni inte av eftersom vi frigjort er från tiden det tar att behöva tänka på det.

I korthet händer detta:
 1. Vi tillsätter en dedikerad Service Manager som tar hand om er.
 2. Service Manager bekräftar startdatum för leveransen till er.
 3. Service Manager säkerställer därefter att uppstarten går smidigt enligt våra utförliga processer för uppstart och leverans.
 4. Efter uppstarten blir Service Manager ansvarig kontaktperson för den fortlöpande leveransen. Service Manager och säljkonsulten ansvarar sedan tillsammans för vidareutveckling av vårt samarbete.
Auktoriserad Serviceenreprenör, ISO14001 MIljöcertifierad, ISO9001 Kvalitetscertifierad
Auktoriserad Serviceenreprenör, ISO14001 MIljöcertifierad, ISO9001 Kvalitetscertifierad