PimaService_logo

Renrum - uppklassning

Pima_blandade_bilder4 Pima_blandade_bilder10 Pima_blandade_bilder9 Pima_blandade_bilder5 Pima_blandade_bilder7 Pima_blandade_bilder6 Pima_blandade_bilder8 Pima_blandade_bilder11 Pima_blandade_bilder22 Pima_blandade_bilder13

Outsourcing av städning och uppklassning av renrum i projekt
 
PIMA har lång erfarenhet av att arbeta med städning och uppklassning av renrum i projekt - vårt första uppdrag 1978 när verksamheten startade handla­de om att klassa upp Astras produktionslokaler i Södertälje efter en ombyggnation.

Projektet be­mannades med 20-talet personer som var utbildade för projektet. PIMA fick sedan förnyat förtroende och ansvar för att årligen storstäda och klassa upp Astras tablettfabrik i Gärtuna vid sommar- och vin­teruppehåll, och stora delar av den flytande produk­tionen i Snäckviken. Uppdraget ställde höga krav på resurser och kompetens eftersom produktionsloka­lerna utgör världens största tablettfabrik.

Sedan dess har PIMA fortsatt att driva kvalificerade projekt med städning och rengöring av renrum och ytterområden som ställer höga krav på utbildning och erfarenhet.

Vi städar och klassar upp lokalerna inför mätningar och valideringar genom hela processen enligt ISO- 14664-1&2 samt IES RP-CC006.2:

  • As Built (Installation Qualification) – när bygget är klart.
  • At Rest (Operational Qualification) – när alla maskiner är installerade.
  • In Operation (Performance Qualification) – produktionen har startat.


ISO certifierad för städning, rengöring och uppklassning av renrum i projekt

Sedan 1996 är PIMA kvalitetscertifierad enligt ISO9001 och ISO14001 för städning, rengöring och uppklassning av renrum och kontrollerade miljöer i projekt.

PIMAs kvalitetscertifiering enligt ISO9001 innebär att vi har processer med tillhörande SOP och rutinbeskrivning som säkerställer att vi städar renrum och kontrollerade miljöer enligt era kvalitetskrav oavsett om er verksamhet styrs av GMP, GLP, HACCP, ISO14644, Läkemedelsverket, Livsmedelsverket, Food and Drug Administration, FDA, Jordbruksverket, Länsstyrelsen och eller lagar och kundkrav.
 
Geografisk teckning av städning, rengöring och uppklassning av renrum

PIMA utför städning, rengöring och uppklassning i projekt och regelmässigt i alla bioteknikkluster i Sverige:

  • Stockholm - Uppsala - Strängnäs
  • Lund - Malmö - Köpenhamn
  • Västra Götaland med Mölndal som centrum

 
Dessutom har PIMA utfört projektbaserade uppdrag i hela Norden.


Outsourcing av regelmässig renrumsstädning

PIMA hjälper företag med skalbarheten i kostnaderna. När städning och uppklassning i projekt sköts av företaget i egen regi eller om en leverantör inte har tillräckligt många kunder inom renrum blir overheadkostnaden för den kvalificerade tjänsten mycket hög och måste bäras av en mindre utförarorgansiation.

PIMA fördelar over­headkostnaderna på många uppdrag vilket gör att vi kan upprätthålla en hög kompetensnivå och kvalitet i leveransen utan att det bli en tung overheadkostnad.

Har du en fråga eller vill ha pris på städning av er verskamhet? Fyll i formuläret nedan. 
 

  • Vi återkommer så snart vi kan, dock senast nästkommande arbetsdag.


hört från kund

"PIMA ställer alltid upp med bra service och kort varsel. Det arbetet som dom gör åt oss är både våra kunder och vi väldigt nöjda med."
Enaco
"Flexibilitet och Kunskap. Med kort varsel behöver vi dra ner eller utöka resurser på t ex lager. Kunskap om krav och regelverk inom läkemedelsindustrin."
Bioinvent
"Hög kvalitet. Genomtänkta processer. Seriöst."
Medivir


Våra tjänster


Metodik

Kundtjänst: 0775-33 30 31 - kundtjanst@pima.se 
Auktoriserad Serviceenreprenör, ISO14001 MIljöcertifierad, ISO9001 Kvalitetscertifierad
Auktoriserad Serviceenreprenör, ISO14001 MIljöcertifierad, ISO9001 Kvalitetscertifierad