PimaService_logo

Facility Services

Er verksamhet är viktig – våra Facility Services säkerställer att ni har de rätta förutsättningarna. Oavsett om ni ska ta emot kunder eller ha en workshop, eller kanske ha ett spontant möte med kollegorna - så skall allt runt omkring bara fungera.

Vi ser till att ni har det rätta mottagandet i receptionen i en fräsch och representativ lokal. Att den rätta känslan infinner sig, då den goda espresson hälls upp - som får din kund att slappna. Att whiteboard pennorna är på plats när huvuddragen skissas upp. Att den kalla drycken finns i det rätta ögonblicket, när samtalet hettar till. Att den rätta pennan finns i det avgörande ögonblicket, när avtalet skall skrivas på.  Att inte den mikroskopiska och potentiellt förödande partikeln letar sig in i er produkt. Det är några av de tillfällen där våra ISO certifierade Facility  Services organisation säkerställer att allt runt omkring bara skall fungera.
 

arbetsplatsknutna och Verksamhetsnära tjänster

Genom att professionalisera och integrera flera tjänsteområden som är nära arbetsplatsen och verksamheten, där Facility Services, Service Management och Lean Services blir viktiga fundament, uppnås tjänster med kvalitet samtidigt som det frigörs  värden i era processer.
 

Verksamhetsnära tjänster handlar om

 • att förstå er verksamhet, dess kärnprocesser och stödjande processer.
 • att kunna definiera de värden som frigörs när ni kan fokusera på kärnverksamheten.
 • att kunna definiera de värden som tillkommer när tjänsterna professionaliseras.
 • att arbeta systematiskt.
 • att se människans roll i verksamheten.
 • att förstå givna förutsättningar.
 • att uppnå en effektiv, säker och ekonomisk lösning.
 • att leverera en första klassens tjänst!

Hur skapas de rätta förutsättningarna för er verksamhet?

Våra Facility Services-konsulter genomför ett gediget arbete för att ta fram den lösning som skapar de rätta förutsättningarna för att er verksamhet.

 

Vill du veta mer om facility services? 
Fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig senast nästkommande arbetsdag!


hört från kund

"Vad gjorde vi tiden innan Pima kom till oss!?
Vill man ha den bästa tänkbara servicen, expertisen och tilliten till ett företag är Pima ett självklart val.
Sedan start har Pima levererat och uppfyllt våra önskningar och behov. Personalen är fantastisk och gör sitt yttersta för att hjälpa till.
Vi kan inte tänka oss några andra än Pima! Ni är bäst, tack!!!! "

Michaela Fröberg, Office Manager
Gears of Leo
"Pima: en leverantör som gör allt."

Jimmy Eklöf,  Höganäs AB

ett urval av våra arbetsplatsknutna och verksamhetsnära tjänster

Arbetsplatssupport
 • Post och godshantering
 • Växel och reception
 • Vaktmästeri och fastighetsskötsel
 • Kontorsmaterial
 • Avfallshantering och återvinning
Verksamhetssupport
 • Processtädning
 • Specialstädning
 • Bevakning
Rent på jobbet
 • Städning
 • Hygienservice
 • Entrémattor
Service management
 • Planering och arbetsledning
 • Kvalitetsuppföljning
 • LEAN-services
Trivsel på jobbet
 • Varma och kalla drycker
 • Frukt och snacks
 • Vending
 • Växtinredning
Så här går vi tillväga

1. lära känna varandra

 1. Fyll i era kontaktuppgifter och en kort beskrivning av ert behov i formuläret ovan.
 2. Vår konsult återkommer till er inom kort och då kan vi börja bekanta oss med varandra. 
 3. Om det finns ett konkret behov att se över tjänsterna så är det brukligt att boka ett första inledande besök hos er.

2. definiera behov, mål och lösning

 • Vid besöket går vi igenom ert behov och rådande förutsättningar.  I denna fas görs oftast en beskrivnng av hur en lösning skulle kunna se ut. 
 • Om behovet finns att gå vidare så blir nästa steg att ta reda på mer ingående fakta och definiera mål.  
 • Tillsammans med vårt team av experter arbetar konsulten sedan fram ett förslag till lösning. 
 • När ni är nöjda med lösningen upprättas ett samarbetsavtal och en plan för uppdragets start. 

3. Vad händer sedan?

Det är nu vi jobbar på med det som vi älskar att göra – alla våra processer för att kunna leverera en bra tjänst som ni kan vara trygg med. Mycket av arbetet märker ni inte av eftersom vi frigjort er från tiden det tar att behöva tänka på det.

I korthet händer detta:
 1. Vi tillsätter en dedikerad Service Manager som tar hand om er.
 2. Service Manager bekräftar startdatum för leveransen till er.
 3. Service Manager säkerställer därefter att uppstarten går smidigt enligt våra utförliga processer för uppstart och leverans.
 4. Efter uppstarten blir Service Manager ansvarig kontaktperson för den fortlöpande leveransen. Service Manager och säljkonsulten ansvarar sedan tillsammans för vidareutveckling av vårt samarbete.
Auktoriserad Serviceenreprenör, ISO14001 MIljöcertifierad, ISO9001 Kvalitetscertifierad
Auktoriserad Serviceenreprenör, ISO14001 MIljöcertifierad, ISO9001 Kvalitetscertifierad