PimaService_logo

Samhällsansvar

Hållbart samhälle

Vi inom PIMAGRUPPEN förstår vikten av att alla har ett ansvar för det hållbara samhället. Då vi är långsiktiga i vårt företagande måste vi ta vårt ansvar för att samhället och vi utvecklas hållbart.

Vi kallar vårt arbete för Hållbart Företagande. Inom koncernen arbetar vi aktivt och systematiskt med Hållbart Företagande via vårt ledningssystem som omfattar, kvalitet, miljö, medarbetarperspektivet med jämställdhet och arbetsmiljö, ekonomi och socialt samt etiskt ansvarstagande. Alla bolag inom koncernen lyder under detta ledningssystem som inom koncernen är certifierat för ISO 9001 och 14001. 

Hållbart företagande

Inom PIMAGRUPPEN arbetar vi systematiskt med hållbart företagande som ett totalt perspektiv. Våra måttstockar för arbetet är:

  • Att våra kunder är nöjda
  • Att våra medarbetare är motiverade och tar ansvar
  • Att vi följer PIMAGRUPPENS etiska riktlinjer och socialt ansvar
  • Att vi har god soliditet och långsiktig lönsamhet
  • Att vi ständigt minskar vår miljöpåverkan 
Auktoriserad Serviceenreprenör, ISO14001 MIljöcertifierad, ISO9001 Kvalitetscertifierad
Auktoriserad Serviceenreprenör, ISO14001 MIljöcertifierad, ISO9001 Kvalitetscertifierad