PimaService_logo

Miljöarbete

Inom PIMAGRUPPEN arbetar vi i våra kunders verksamheter och privata hem och de största miljöeffekterna uppstår där. Transporter generellt  i PIMAGRUPPEN och saneringsuppdrag specifikt inom Serviceföretaget PIMA AB är betydande miljöaspekt i PIMAGRUPPEN. För oss är det viktigt att vi anpassar oss till kundernas krav och önskemål samtidigt som vi ska hjälpa till att uppnå ett uthålligt nyttjande av naturresurserna.
 
  • Vårt miljösystem skall vara flexibelt och anpassningsbart för att kunna uppfylla de krav som våra kunder ställer på oss.
  • Vi skall erbjuda våra kunder tjänster, produkter och metoder med minsta möjliga påverkan på hälsa och miljö med bibehållen effektivitet.
  • Serviceföretaget PIMA ABs verksamhet är tillstånds- och anmälningspliktigt avseende PCB och asbestsanering.
  • Lagstiftning samt myndigheters krav och föreskrifter på miljöområdet skall följas som en miniminivå i vår verksamhet. Vi skall vara proaktiva och branschledande på att minska våra miljöföroreningar och ständigt förbättra verksamheten med avseende på dess miljöaspekter.
  • Varje medarbetare inom PIMAGRUPPEN har ett personligt ansvar för att uppfylla sin del i miljöarbetet, därefter hjälper vi våra medarbetare och kunder att uppfylla deras miljöåtaganden. Individuellt ansvar och samarbete ger den största positiva miljöeffekten.
Auktoriserad Serviceenreprenör, ISO14001 MIljöcertifierad, ISO9001 Kvalitetscertifierad
Auktoriserad Serviceenreprenör, ISO14001 MIljöcertifierad, ISO9001 Kvalitetscertifierad