PimaService_logo

Medarbetarpolicy

Introduktion

PIMAGRUPPEN fokuserar på verksamheter där personalen är den största och viktigaste resursen.  Det är våra medarbetare som dygnet runt och 365 dagar om året levererar tjänster till nöjda kunder runt om i Sverige. 

Alla nya medarbetare, interna eller de som arbetar ute på våra uppdrag, skall känna sig välkomna och uppskattade inom PIMAGRUPPEN. Varje tjänst har en introduktionsplan som underlättar för varje ny medarbetare att komma igång i arbetet. Och vi skall göra det möjligt för våra medarbetare att kunna utvecklas under sin anställning genom att möjliggöra lärande i arbete och yrkesutbildning. 

Rekrytering, kompetens och utveckling

Genom delegering skapar vi ett utmanande och utvecklande arbete. Där det är möjligt arbetar vi i självstyrande eller medstyrda grupper med en gruppledare. Varje grupp ingår i ett arbetsområde med en dedikerad chef.

När vi anställer väljs medarbetaren noggrant utifrån yrkeskompetens och social förmåga. Varje ny medarbetare genomgår vårt introduktionsprogram vilket ger dem kunskaper om PIMAGRUPPENs olika verksamheter och vårt gemensamma arbete för ett Hållbart Samhälle, det affärområde i vilken man är anställd och de generella rutiner som gäller där samt de specifika rutiner som gäller i tjänsten man inträder.  

Kompetens är grundförutsättningen för ett väl utfört arbete. Vår rekryteringsprocess är noggrant framtagen under många års arbete för att säkerställa att rätt person med rätt kompetens hamnar i rätt tjänst, internt eller externt.

Utvecklingsmöjlighet: Våra medarbetare skall kunna utvecklas i sin yrkesroll oavsett om man arbetar i en tjänst för en kortare period eller om man är kvar i PIMAGRUPPEN under en lång tid. Vi arbetar i första hand med lärande i arbete där vi strävar efter att kunna erbjuda passande tjänster som också utvecklar. För vissa tjänster finns det även möjlighet att söka sig till våra utbildningar via Yrkesskolan. Genom att vi erbjuder en bredd av affärsområden och tjänster inom hela PIMAGRUPPEN så finns det även möjlighet att göra karriär för den strävsamma.  

Uppföljning av medarbetarens upplevelse

Introduktionssamtal: I introduktionsprogrammet schemaläggs uppföljningssamtal med chef i syfte att säkerställa att introduktionen fortlöper bra. 

Utvecklingssamtal: Utöver introduktionssamtalen och operativa samtal om arbetspass etc så har varje medarbetare ett årligt medarbetarsamtal med sin chef. En uppföljning av medarbetarens arbete sker och därefter sätter man upp nya mål för kommande år.

Årlig medarbetarundersökning: En gång om året gör vi en enkätundersökning då medarbetaren betygsätter frågor som fysisk och psykosocial arbetsmiljö, utvecklingsmöjligheter, ledningens kommunikations- och informationssätt etc.

Chefs- och ledarskap

Chefen som coach och ledare: Chefen har en ledande och coachande roll där medarbetaren skall känna att man alltid har en senior person att vända sig till oavsett frågor.

Chefens delaktighet och öppen kommunikation: Våra chefer har själva arbetat i verksamheten många år och har kunskap och erfarenhet av operativa frågor. Chefen skall återkommande besöka och där så är möjligt delta i verksamhetens arbete för att ha en förankring och förståelse för verksamheten. Vi förespråkar öppna kontor och dörrar för att främja tillgängliga chefer och en öppen kommunikation. 

Auktoriserad Serviceenreprenör, ISO14001 MIljöcertifierad, ISO9001 Kvalitetscertifierad
Auktoriserad Serviceenreprenör, ISO14001 MIljöcertifierad, ISO9001 Kvalitetscertifierad